Ideologi og religion

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 03.01.2015 kl. 19.19
Moderat islam – kan vi tro på det?
Veldig mange muslimer – jeg vil håpe de fleste – lever et liv dedikert til en ideologi som de kaller islam, men som ikke samsvarer med den ideologi som er definert av koran, sira og hadith.
Tekst: Christen Krogvig | Publisert: man 15.12.2014 kl. 19.56
Er alle muslimer ekstreme?
Christen Krogvig reiser spørsmålet om alle muslimer er ekstreme?
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 20.06.2014 kl. 18.47
Islam – menneskehetens fiende
64 prosent av Koranen handler om de vantro (kafir), ikke om hvordan en skal være en god muslim. Koranen inneholder minst 109 vers som befaler muslimer å gå til krig mot ikkemuslimer. Muslimer som ikke følger befalingen betegnes som hyklere og advares om at Allah vil sende dem til helvete dersom de ikke deltar i slaktingen av vantro. Noen vers fra Koranen:

Sider