Islamske stater

Tekst: | Publisert: fre 15.05.2009 kl. 11.32
Hvordan foregår en offentlig steining av et menneske?
Fra SIANs samarbeidsorganisasjon SIAD (Stopp islamiseringen av Danmark) gjengir vi en realistisk skildring av hvordan man i islamske stater steiner kvinner. Kvinner drepes av deres fedre, onkler, brødre eller sønner hvis det er den minste mistanke til deres dyd. Vi gjengir den grufulle beretningen (på dansk).
Tekst: | Publisert: lør 09.05.2009 kl. 00.00
Islam-djevelskapen får Pakistan til å gå i oppløsning!
Pakistan betyr ”rent land” det vil si rent i den forstand at her bor bare mennesker som har islam som religion. Innbyggerne her har da også underkastet seg Allah, Profeten og alt som hører til et islamsk styresett. Men Taliban har kommet til at muslimer flest fører ikke et liv som er i overensstemmelse med ”den sanne islamske lære”.
Tekst: | Publisert: søn 03.05.2009 kl. 12.00
Dagens nedslående melding
President Barack Obama har tydeligvis ikke til hensikt å ta en konfrontasjon med islam – til tross for at de muslimske stater tramper menneskerettighetene under fot. Presidenten uttrykker seg i følgende servile ordelag: ”USA er ikke og kommer aldri til å være i krig med islam”. Dette betyr i klartekst at den amerikanske presidenten har ikke til hensikt å sette foten ned når det gjelder islams bekjempelse av demokratiet, de vestlige verdier og kravet om verdensherredømmet.

Sider