Terrorisme, jihad og sharia

Tekst: | Publisert: tir 04.08.2009 kl. 22.57
Dersom ”halvrasistene” i FrP kommer i regjering kan muslimer bli voldelige
De kryptiske meldingene fra muslimske miljøer foran høstens stortingsvalg er krystallklare. Dersom det norske folk nok en gang går inn for en islamvennlig sosialistregjering, vil muslimene forholde seg i ro. Dersom Siv Jensen og FrP vinner valget – danner regjering og iverksetter ”islamfiendtlige” tiltak – da kan det bli voldelige aksjoner.
Tekst: | Publisert: tir 05.05.2009 kl. 15.21
Med snikislamisering følger snikterrorisme – alt mens den norske ordensmakt er hjelpeløs
På samme måte som snikislamiseringen vinner fram på stadig nye områder, er det nå dekning for å ta i bruk et nytt begrep: Snikterrorisme. De som står for denne skjulte kriminaliteten gjør livet og samfunnsforholdene i Norge uforutsigbare – og til et mareritt for mange. Muligens er ikke alle som står bak denne brutaliseringen og forvitringen av vårt samfunn islamister.
Tekst: | Publisert: søn 03.05.2009 kl. 21.56
Fascister og islamister marsjerer i takt
Det politiske landskap i dagens Europa er en besynderlig konstellasjon av ulike politiske ideologier, som i utgangspunktet kan late til å være innbyrdes motstridende, men som i mange tilfeller likevel finner sammen i et minste felles multiplum.

Sider