Åpent brev til norske journalister og sjefs- redaktørene i media

Nazi-demonstrasjonen i Kristiansand, som hadde hovedfokus på «homolobbyen» forløp stille og rolig. Motdemonstranter hadde ikke fått tid til å samle seg - og godt var det. (Foto:radikalportal.no)

Tør dere ikke ta den reelle debatten?

Åpent brev til norske journalister og sjefs- redaktørene i media

Kjære folkeopplysere – tør dere ikke?
Hvorfor skriver dere side opp og side ned om nazifrykt knyttet til gjengen med unge nordiske nasjonalsosialister som var i Kristiansand lørdag? Som alle vet ble nazismen nedkjempet fullstendig i maidagene i 1945 og har siden vært «død og maktesløs». Den lille gruppen av forskrudde arvtakere etter Hitler-regimet, representerer ingen fare for land og folk. Det urovekkende er at samtidig sympatiserer dere mediefolk med islam som har omtrent samme syn på jødene og Israel som nasjonalsosialistene. Muslimer blir hjernevasket på samme måte som nazistene i sin tid ble det - og dere åpner helt og fullt opp for islamisme - som langt på vei er det samme som nazisme. Hitler skrev «Mein Kampf» - Muhammed fikk fra Allah Koranen som i 204 vers oppfordrer til vold og drap mot alle ikke-muslimer - for deretter å pålegge alle muslimer å opprette det verdensomspennende totalitære islamske riket. Vi er opprørt over at norske redaktører støtter Schibsteds sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen som skriver: «…i Koranen dyrkes empati og kjærlighet som det sentrale budskap». Har dere mistet noe - er det ikke lenger interessant å skrive det som sant er – tør dere ikke ta konfrontasjonen?

Hvor mange journalister var det som skrev da SIANs stand i Oslo ble angrepet av muslimer, islam-sympatisører og blitzere - hvor alt utstyr ble revet ned og kastet omkring. Villskapen og voldsbruken var så voldsom at ambulansebil måtte tilkalles. Kamera ble slått i stykker, knyttnevene var i bruk. Var det noen journalister som spurte Johan Fredriksen i Oslo-politiet om disse motdemonstrantene hadde fått tillatelse? V i som ville ytre oss ble stuet inn i en politibil og kjørt vekk for at bøllene ikke skulle skade oss. Tilbake på vår standplass sto de seirende islam-vennene og delte ut brosjyrer om «Profeten».
Knut Olav Åmås, den gang redaktør i Aftenposten, skrev ikke det som han nå hevder om hendelsen i Kristiansand: «Det er grotesk og absurd når motdemonstrantene mot nazistene av politiet ble lagt i jern.» Tydeligvis var det greit nok at SIAN ble slått ned.
I alle de år SIAN har hatt demonstrasjoner har det aldri vært journalister som var interessert i å formidle det budskap vi står for. De fant vårt arrangement kun interessant hvis det var mange motdemonstranter som overdøvet oss og som gikk til angrep. Er noen i tvil om oppslagene i avisene dersom vi i SIAN hadde gått voldelig til verks mot muslimenes stand på Karl Johan?
Det er muslimer og dere islam-sympatiserende redaktører og journalister som har skapt et vrengebilde av vår motstand mot muhammedanisme - vi er fremmedfiendtlige, rasister og det som verre er. Resultatet er at vi nektes adgang i Høyres Hus, Lo’s konferansesenter, Kaffestova, Thons hotell m. v. Ingen muslimske foreninger har tilsvarende problemer når det gjelder ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

Nasjonalsosialistene marsjerte stille og rolig i Kristiansands gågate. Var der en journalist som var interessert i å formidle til leserne hva disse menneskene hadde for et budskap? Selvsagt ikke - bare en generell fordømmelse av at dette var nazister. Til og med ordføreren i Kristiansand, Harald Furre, er fortørnet over politiets fremgangsmåte. Han hyller de to, Ole Tellefsen og Steffan Strandberg, som nektet å flytte seg under demonstrasjonen og som politiet måtte ta hånd om for å unngå håndgemeng.
Aftenposten skriver at om ekstremister får ta seg til rette, mens andre bortvises er politiet på ville veier.
Aftenposten tier når islam-ekstremistene og deres medløpere «tar seg til rette» og ødelegger våre arrangementer – det er åpenbart greit nok.
Det er trist at dagens venstrepolitiske og islam-sympatiserende mediefolk er så lite nysgjerrig på hva minoritetsfolket i denne sammenheng tenker og mener. Ikke mange har sans for det faktum at hadde ikke politikerne, media og den øvrige samfunnseliten åpnet dørene for masseinnvandringen av muslimer, hadde vi vært skånet for massemorderen Anders Bering Breivik. Enda viktigere: Vi hadde vært spart for splittelse i folket og en mulig fremtidig kontinuerlig krigslignende tilstand.
Kjære mediefolk - når vil dere svelge fordommer og tabuforestillinger og gå inn i en debatt på reelle prinsipper - der også SIAN inviteres til å medvirke?
Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Leder