Nyheter

Tekst: | Publisert: man 24.07.2017 kl. 16.27
Ville Lars Gule vist stor forståelse også for «nationalsozialismus»?
Det var ikke bare Aftenpostens redaktører, Victor Mogens i NRK, Knut Hamsun, Ole  Hallesby og de tusener medlemmer i Nasjonal Samling som mer eller mindre sluttet seg til det som skjedde i «Det nye Tyskland»
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 22.07.2017 kl. 12.59
Aftenpostens nedrige krig mot Fjordman