Nyheter

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 13.09.2017 kl. 21.30
Islam – En trussel mot land og folk
 
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 06.09.2017 kl. 22.06
Abid Q. Raja er en god muslim, men han er ingen god nordmann!
Vel er det så at Raja har kommet med uttalelser som nok imamer misliker, men han har ikke forlatt islam.