Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 13.09.2017 kl. 21.30
Islam – En trussel mot land og folk
 
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 06.09.2017 kl. 22.06
Abid Q. Raja er en god muslim, men han er ingen god nordmann!
Vel er det så at Raja har kommet med uttalelser som nok imamer misliker, men han har ikke forlatt islam. Tvert imot forsømmer han ingen anledning der han utbasunerer at han er muslim, aldri har han tatt avstand fra islam. Under karikaturstriden hevdet han synspunkter som sto i motstrid til ytringsfrihetens prinsipper. Da han søkte jobb som dommerfullmektig fikk han beskjed om at hans holdninger var uforenlig med dommerrollen.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: man 04.09.2017 kl. 17.54
SIAN i Norges verste jihadistreir
     

Sider