Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 26.02.2017 kl. 19.48
Graham avslører her et menneskesyn som vi ikke overhodet kan akseptere
Graham har vært enda tydeligere – og helt på linje med den holdning SIAN har overfor islam. Han mener at USA angripes av muslimer både hjemme og ute. Han ønsker at all muslimsk innvandring til USA stoppes. Inntil denne trusselen har opphørt. Han mener at enhver muslim som kommer til landet kan bli radikalisert og kan drepe for å ære religionen sin og Muhammed.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 23.02.2017 kl. 14.13
Løgnaslaget mener det er greit å kalle Hodne for «nazifrisøren fra Bryne»
Det er vanskelig å forstå noe annet enn at retten må komme til at med «nazifrisør-beskyldningen» er det fremsatt uaktsomt en rettsstridig ærekrenkelse som ikke er vernet av ytringsfriheten. Å bli karakterisert som nazist er kanskje det mest negativt ladete begrep som finnes i samfunnsdebatten. Det er sterkt ærekrenkende beskyldning som skader Merete Hodnes omdømme og som rammes av straffelovens §247.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 14.02.2017 kl. 19.23
Barnemishandling i Allahs navn i Norge
  De gode muslimene ved den islamske hjernevaskingsanstalten «Islamskole Bærum» sliter med å ro seg vekk fra medieoppmerksomheten, etter at de i ett øyeblikks ubetenksomhet har kommunisert sannheten om islam på Facebook, slik at også ikkemuslimene kan få se svart på hvitt hvor umenneskelig islam er.

Sider