Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 24.09.2017 kl. 23.09
SIAN kom Kongsberg til unnsetning
  SIAN holdt sin første stand i Kongsberg lørdag 23.9.2017. Et positivt og lydhørt publikum viste vilje til å absorbere såvel muntlig som skriftlig informasjon. Jeg kan ikke huske å ha møtt et større antall gode nordmenn under et slikt arrangement. Heia Kongsberg. 
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: ons 13.09.2017 kl. 21.30
Islam – En trussel mot land og folk
 
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 06.09.2017 kl. 22.06
Abid Q. Raja er en god muslim, men han er ingen god nordmann!
Vel er det så at Raja har kommet med uttalelser som nok imamer misliker, men han har ikke forlatt islam. Tvert imot forsømmer han ingen anledning der han utbasunerer at han er muslim, aldri har han tatt avstand fra islam. Under karikaturstriden hevdet han synspunkter som sto i motstrid til ytringsfrihetens prinsipper. Da han søkte jobb som dommerfullmektig fikk han beskjed om at hans holdninger var uforenlig med dommerrollen.

Sider