Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 08.07.2019 kl. 22.53
Politikerne verdsetter nå fullt ut islam på linje med kristendommens verdier!
Snakk ikke til stortingspolitikerne om at de ikke kan verdsette islam på linje med kristendommen, for de vil svare at også i Bibelen kan man finne ganske voldelige og barbariske anvisninger knyttet til religionsutøvelse - til og med menneskeofring.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 07.07.2019 kl. 23.07
En ny krisesituasjon truer vårt land, men Stortinget svikter i likhet med 1940!
Brevet fra krigsveteranerne som her omtales og som vi har fått fra Stortingets arkiv, har denne ordlyd:
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 06.07.2019 kl. 09.48
Oslos ordfører betrakter Tøyen som en shariasone
Å drive menneskerettighetsaktivisme er en geskjeft i motvind i Det Nye Norge. Fra før er SIAN vant til lovstridig tjenesteutførelse fra politifolk, rådmenn og funksjonærer, som neglisjerer lovverket i sine bestrebelser etter å skåne sin kommune for folkeopplysning om islamproblemet.

Sider