Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 23.01.2019 kl. 15.15
Nå tyder alt på at også den nye regjeringen helt ut verner om Allahs vei!
Det betyr noen hundre millioner av skatteyternes penger fortsatt vil gå til Allahs og Muhammeds form og innhold for samfunnsutvikling. I løpet av våren kommer en stortingsmelding om tros- og livssynspolitikken. Det er all grunn til å frykte at det religiøse liv blir trukket inn i politikken - der islam verdsettes høyt. Statsminister Erna Solberg er jo av den oppfatning at islam beriker Norge.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 22.01.2019 kl. 13.08
Har hatt heftige stands i ti store byer i vårt land!
Styret har hatt fire ordinære styremøter i tilegg til at det har vært omfattende digitale kontakt-samtaler. Styret har bestått av formann Stig Andersen, nestformann Max Hermansen, kasserer Lars Thorsen, sekr. Christen Krogvik og styremedlem Kaia Jacobsen.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 21.01.2019 kl. 14.38
Politikerne tør ikke røre ved ondets rot som er og blir islam og islamisme
Dagbladet har vært i Marokko for å lodde stemningen. Her har avisen hatt kontakt med «islamske lærde» som forteller at terroristene der hadde ikke noe med islam å gjøre. Oppmuntrende er det å lese at en annen lærd, professoren og filosofen Ahmed Aassid, sier i klartekst: «Religiøse ledere må nå slutte å si at terror ikke har noe med islam å gjøre.» Han peker på at IS har som mål å skape den perfekte islamske staten, kalifatet.

Sider