Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 12.06.2017 kl. 20.31
Wolasmal vegrer seg - vil ikke ta avstand fra islamske terrorister
Ayesha Wolasmal tar feil. Hun vil ikke innse at det er verken VG eller andre som setter muslimer og islam i en særstilling - det er det muslimene selv som gjør. De fremmer islams lære og krever særrettigheter. Bevegelsens onde politiske program - slik det fremkommer i Koranen - medfører at nordmenn frykter muslimer og islamske terrorister - som bærere av absurd galskap. Islamsk terrorisme er et symptom på islams forkomne samfunnsmodell og et inhumane menneskesyn.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 11.06.2017 kl. 16.41
Brumunddal lever i et selvpåført terrorregime.
 
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 04.06.2017 kl. 21.12
Islam er terroristenes motivasjon og koranen er deres hatmanual.
 

Sider