Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 23.02.2017 kl. 14.13
Løgnaslaget mener det er greit å kalle Hodne for «nazifrisøren fra Bryne»
Det er vanskelig å forstå noe annet enn at retten må komme til at med «nazifrisør-beskyldningen» er det fremsatt uaktsomt en rettsstridig ærekrenkelse som ikke er vernet av ytringsfriheten. Å bli karakterisert som nazist er kanskje det mest negativt ladete begrep som finnes i samfunnsdebatten. Det er sterkt ærekrenkende beskyldning som skader Merete Hodnes omdømme og som rammes av straffelovens §247.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 14.02.2017 kl. 19.23
Barnemishandling i Allahs navn i Norge
  De gode muslimene ved den islamske hjernevaskingsanstalten «Islamskole Bærum» sliter med å ro seg vekk fra medieoppmerksomheten, etter at de i ett øyeblikks ubetenksomhet har kommunisert sannheten om islam på Facebook, slik at også ikkemuslimene kan få se svart på hvitt hvor umenneskelig islam er.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 10.02.2017 kl. 17.15
Farlig tullball om terror
  «Terrorfrykten – hva gjør den med oss?» Dette var agenda for debattmøte på Nobels Fredssenter 9.2.2017. Filosof Einar Øverenget, terrorforsker Thomas Hegghammer og psykolog/professor Arnstein Mykletun var trommet sammen for å geleide smånervøse nordboere gjennom en skummel tid. Den kortfattede konklusjonen var at du bør frykte å bli overkjørt, men ikke frykte terror.

Sider