Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 05.03.2017 kl. 16.13
SIAN krever at hijab som politisk sharia- reklame utestenges fra jobben
Vedtaket var enstemmig. I begrunnelsen ble det pekt på at vi har en uskreven lov her i landet der essensen er at arbeidsplassen er ingen kamparena for religion og politikk. Det er da heller ingen nordmenn som kommer på jobben med iøyenfallende religiøse, ideologiske eller politiske uniformsplagg, emblemer, armbind eller andre provoserende symboler. Dette må også gjelde for muslimer.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 26.02.2017 kl. 19.48
Graham avslører her et menneskesyn som vi ikke overhodet kan akseptere
Graham har vært enda tydeligere – og helt på linje med den holdning SIAN har overfor islam. Han mener at USA angripes av muslimer både hjemme og ute. Han ønsker at all muslimsk innvandring til USA stoppes. Inntil denne trusselen har opphørt. Han mener at enhver muslim som kommer til landet kan bli radikalisert og kan drepe for å ære religionen sin og Muhammed.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 23.02.2017 kl. 14.13
Løgnaslaget mener det er greit å kalle Hodne for «nazifrisøren fra Bryne»
Det er vanskelig å forstå noe annet enn at retten må komme til at med «nazifrisør-beskyldningen» er det fremsatt uaktsomt en rettsstridig ærekrenkelse som ikke er vernet av ytringsfriheten. Å bli karakterisert som nazist er kanskje det mest negativt ladete begrep som finnes i samfunnsdebatten. Det er sterkt ærekrenkende beskyldning som skader Merete Hodnes omdømme og som rammes av straffelovens §247.

Sider