Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 19.03.2019 kl. 12.58
«Stillheten fra mine norske venner er det mest skremmende»
Grunnen til det ideologiske fravær av delaktighet er i all sin enkelhet at størstedelen av den norske – så vel som den europeiske befolkning – har tilnærmet like store problemer med å uttrykke empati med tilhengerne av nazisme som med tilhengere av islamisme. Dette utelukker likevel ikke medfølelse på det menneskelige plan.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 18.03.2019 kl. 21.32
«Så når dere møter de vantro, slå hardt ned på dem inntil dere har drept og såret mange av dem»
Våre stortingspolitikere er handlingslammet overfor muslimer som forfekter at de som forkaster islam må drepes. Ideologien og politikken i de islamske Umma-sammenslutningene tilknyttet moskeene, krenker menneskerettighetene og norsk lov, uten at politikerne setter foten ned og krever et oppgjør med de forkastelige islamske «verdier».
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 15.03.2019 kl. 22.50
Klarer vi å stoppe islam stopper vi også terror- aksjonene i hele verden
I 2018 ble det utført 2179 terrorangrep i hele verden der 10.248 sivile ble drept. I tillegg ble 1.582 terrorister drept. Islamske terrorister sto for 78,9 prosent av angrepene og venstreekstremistene 12,9 prosent – altså til sammen 91.8 prosent. De høyreekstreme terroristene utgjorde ifølge Wikipedia 0,4 prosent.

Sider