Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 15.04.2019 kl. 22.02
Dømt til fengsel og bot på hele 15.000 kroner for å håne islam som religion
Mannen som ble dømt hadde skrevet: «Riv av ho hijaben, å gjerne hele trynet.» Retten mener at utsagnet både er diskriminerende og hatefullt da det håner islam som religion.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 11.04.2019 kl. 16.47
NRK-reporteren kjører på og som god muslim fremmes muslimenes sak og med spark mot Norge!
Situasjonen ble anskueliggjort i Dagsrevyen torsdag 8. april, Her var det en kvinne med pakistansk bakgrunn, Shazia Majid, som har skrevet bok om sin mor som kom hit på 70-tallet og vips fikk hun straks et langt intervju med Wolasmal i beste Dagsrevy-sendetid. Datteren fortalte at moren tok av seg burkaen straks hun kom til den norske flyplassen.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tir 09.04.2019 kl. 22.08
Islams apologeter har forrang i Aftenposten
Denne muslimske propagandisten bør få gi uttrykk for sine meninger i avisen, men det er ytterst kritikkverdig at ethvert forsøk fra SIANs side for imøtegåelse, avvises av redaksjonsledelsen, som for øvrig kan konstatere at redaktører flest inntar samme holdning.

Sider