Folkevandringen fra islamske områder er av permanent karakter

Menneskestrømmene fra de islamske utbombede ruinene er et resultat av den evige pågående borgerkrigen mellom muslimske grupperinger.

Immigrasjonstragedien i dagens Europa:

Folkevandringen fra islamske områder er av permanent karakter

Det pågår en tragedie i Europa. Tragedien består ikke bare i at en guttunge drukner på tur over Middelhavet fordi faren ikke syntes han tjente nok penger i Tyrkia, og angivelig siklet etter gratis tannbehandling (som tilbys alle velferdsturister i Sverige). Tragedien består i at politikerne er monumentalt inkompetente, at mediene er kvalifisert upålitelige i sin formidling og analyse, og ikke minst at opinionen er så utrolig enkelt manipulerbar. Tragedien består i at våre politikere tråkker hverandre overende i kampen for å stå foran kamera og proklamere mer godhet og empati enn forrige taler.

Hjelpen må komme i nærområdene.

Drep eller bli drept - muslim mot muslim også i Syria.

Amal Aden: «Islam er ikke farlig i det hele tatt, men religionen blir misbrukt.» Folkeakademiet har engasjert denne muslimen som foredragsholder - hun reiser nå rundt i Norges land og orienterer om «Det nye Norge». Den 9. september holder hun sitt foredrag i Kristiansand.

Islamsk terror har ikke noe med islam å gjøre, blir det påstått. Alt det som er negativt ved islam har ikke noe med islam å gjøre.

En is til deg - in-shallah

Stadig nye islamske bastioner - det vil si moskeer - bygges i Europa.

Islamismens totalitære ideologi er beslektet med nazismen.

Artikkelens forfatter, Lars Thorsen, (t.v.) hilser på Yousef Bartho Assidiq i forkant av moske-møtet i Oslo.

TrDet pågår en tragedie i Europa. Tragedien består ikke bare i at en guttunge drukner på tur over Middelhavet fordi faren ikke syntes han tjente nok penger i Tyrkia, og angivelig siklet etter gratis tannbehandling (som tilbys alle velferdsturister i Sverige). Tragedien består i at politikerne er monumentalt inkompetente, at mediene er kvalifisert upålitelige i sin formidling og analyse, og ikke minst at opinionen er så utrolig enkelt manipulerbar. Tragedien består i at våre politikere tråkker hverandre overende i kampen for å stå foran kamera og proklamere mer godhet og empati enn forrige taler.
agedien består i at mediene fullstendig svikter sitt samfunnsoppdrag. Daglig fores vi med hjernevaskingspropaganda fra TV og aviser. Nesten uten unntak prediker mediene den svikefulle undergangsstrategien som elitene har foreskrevet for fedrelandet. Gode nordmenn med ansvarlige holdninger og baller store nok til å uttale sine holdninger, demoniseres.

Krisen er permanent
Vi får servert euforiske beretninger om norske frivillige som reiser ned til Hellas/Italia og hjelper til med å holde de muslimske brohodene operative. Slik bidrar de til at ISIL og mafiaen håver inn penger, at enda flere migranter dør til sjøs, og at de ilandkomne kan sende melding til sine venner på andre siden av Middelhavet; «Alt vel, hiv dere i båten». Enhver type innsats som innebærer å bringe de islamske migranthordene inn på europeisk jord, enten det er ideelt eller kommersielt motivert, om det er fysisk eller økonomisk innsats, så er det medvirkning til avvikling av den europeiske sivilisasjon. Det essensielle poenget her er at krisen er permanent. Få mennesker har motforestillinger mot å hjelpe et håndterbart antall reelle flyktninger på europeisk jord. Det naturlige ville dog vært å hjelpe ikkemuslimske flyktninger som forfølges og massakreres i industriell skala av gode muslimer over store deler av Midt Østen.

De takker Allah
Menneskestrømmen preges dessverre ikke hverken av forfulgte koptere eller gode persere som er drittlei ayatollaenes pisk og renneløkke. Vi ser på TV at noen av migrantene takker Allah når de gis en vannflaske på togstasjonen. Andre kaster flasken fra seg fordi de er misfornøyde med servicegraden i mottakslandet.
Når den islamske folkevandringen antar en permanent karakter og en episk dimensjon slik vi nå observerer, blir det viktigste målet å berge vår egen sivilisasjon fra undergangen. Under krigen sviktet de vestlige statene sine moralske forpliktelser ved å nekte å ta i mot jøder som forsøkte å komme unna nazistenes herjinger. Ville det vært naturlig om Norge den gang innvilget opphold på humanitært grunnlag til medlemmer av NSDAP før eller under andre verdenskrig? Dersom svaret ditt er «nei», lurer jeg på hvilke gode grunner som foreligger for å slippe bærere av islams ideologi inn i Norge. Islamofascismen er som kjent langt mer potent og dødelig enn nazismen.

Ingen fornuftig tenkning
Småunger dør som fluer i Syria. De dør av tønnebomber, sykdom og sult, eller de sprenges i fillebiter med håndgranat av gode muslimer som filmer sin onde gjerning og legger videoen ut på nett. Den videoen medførte ikke noe unisont skrik fra godhetsapostlene; den visualiserte islams ondskap, og måtte derfor forties. Det er komplett vanvittig at opinionen skal gå av skaftet og miste enhver evne til fornuftig tenkning over bildet av ett av de døde barna som har falt som ofre for foreldrenes tilhørighet til en ond ideologi. Enda verre er det at våre kyniske destruktive politikere fra godhetsfløyen rir på denne bølgen, skapt i samarbeid med mediebedrifter som er opptatt av alt annet enn balansert og sannferdig nyhetsformidling. Det er vår sivilisasjons fremtid som er i ferd med å renne ut i sanden på de greske strender. At det også på den samme stranden ligger døde ofre for sin egen utvandringstrang, er ikke Europa sitt ansvar.

Europas borgere ofres
I de selvdestruktive hjernene til venstreliberalister og sosialister er toleranse og godhet det eneste akseptable og altoverskyggende mantra. Begreper som samfunnsorden, frihet og rettferdighet for Europas egne borgere ofres for ideen om at Europa kan være hele jordklodens sosialkontor. Menneskestrømmene fra de islamske utbombede sandhaugene er et resultat av den evig pågående borgerkrigen mellom muslimske sekter. Muhammed selv skal ha sagt at det skulle bli dannet 71 muslimske sekter etter hans død, hvorav bare en av dem forvaltet det ekte islam. Det skal visstnok være om lag 200 muslimske sekter i verden, og alle sammen tror at det er de selv som besitter sannheten om hva som er den rette islamske vei. Det muslimene derimot er enige om alle sammen, er at vold, i henhold til både koranen og Muhammeds gode eksempel, er islams prefererte problemløsningsmetodikk (her ser vi bort fra Ahmadiyya, som jo ikke har lov til å kalle seg muslimer). De er enige om at det å drepe kjetterske muslimer fra alle de øvrige sektene er en velgjerning som sikkert vil berge en billett til Paradis. Således kappes muslimene om å slå hverandre i hjel. Earnest Renan sier i forordet til Ibn Warraqs bok Why I am not a Muslim at; «Muslimer er de første ofre for islam. Mange ganger har jeg sett på mine reiser at fanatismen kommer fra et lite antall farlige menn som holder de andre fast i religionen med terror. Å frigjøre muslimen fra hans religion er den største tjenesten noen kan gjøre ham».

Borgerkrigslignende tilstander
De muslimske landene som ikke er dominert av en sterk diktatorisk tyrann, opplever borgerkrigstilstander i større eller mindre grad på grunn av den evige ufreden mellom muslimske sekter. Nåtidens borgerkrigslignende tilstander i de mest islamifiserte delene av Europa vil uvergelig spre seg til rene borgerkriger i løpet av ganske få generasjoner, med den eksplosjonsartede invasjonen vi ser i disse dager. Dette har aldri Europas borgere blitt spurt om de ønsker.

Sverige begår selvmord
Det er gode muligheter for at Norge i vår levetid vil motta millioner av etnisk svenske krigsflyktninger etter at den svenske velferdsstaten med åpne øyne har begått selvmord. En ung kvinnelig hijabkledd velferdsturist i Malmö sa det slik på svensk TV; «Det känns som Irak eller nåt annat arabland. Jag trivs jättebra i Malmö». Walid Shoebat skriver i boken Why We Want to Kill You side 250: «Jeg har sett Eurabias fremtid og det kalles Sverige (…) [det] ser i økende grad ut som Midt Østen på en dårlig dag». Denne palestinaarabiske eksterroristen vet bedre enn noen at masseimport av muhammedanere er en 100 % sikker måte å begå selvmord på. Som nasjon, som folk og for den enkelte ikkemuslimske slekt som utraderes av islams fotsoldater som for tiden marsjerer nordover.

Plyndre og slakte
Etter et besøk i det britisk styrte Egypt i 1910 fastslo Theodore Roosevelt følgende; «Den virkelige styrken til den nasjonalistiske bevegelsen i Egypt ligger (…) hos massene av praktisk talt uendrede fanatiske muslimer for hvem bevegelsen innebærer å drive ut utlendingene, plyndre og slakte de lokale kristne, og vende tilbake til all volden og korrupsjonen som dominerte under det gammeldagse muslimske styret, enten det er asiatisk eller afrikansk». Vestlige statsledere har altså en gang i tiden hatt evne til å observere og beskrive sannheten om islams fravær av evne til å ivareta borgernes interesser, før selvhaterne tok makten i Vesten. Denne fortrengte kunnskapen må gjenopplives dersom vi skal ha håp om å berge vår sivilisasjon.

Europas undergang
Statsministeren i Ungarn har sagt klart i fra om at den pågående invasjonen vil være Europas undergang om den får fortsette. Merk dere at Ungarn har vært okkupert av de islamske horder tidligere. Ungarerne kjenner det på gikta når islam atter kommer sigende. Det er ikke noe underlig at nettopp dette landet ble det første til å iverksette fornuftige fysiske tiltak mot invasjonen.

«Islam er vår fiende»
Kunnskapen om det faktum at islam er vår sivilisasjons største fiende var vel kjent blant intelligentsiaen gjennom 1400 år, helt frem til den selvhatende 68-generasjonen bestemte seg for å gruslegge den vestlige sivilisasjonen. Den britiske katolske forfatteren Hilaire Belloc skrev i 1938 i boken The Great Heresies; «Vesten har glemt alt om islam. De kommer aldri i kontakt med den. De tar for gitt at den er i forfall, og at uansett er den bare en fremmed religion som ikke vil vedrøre dem. Det er et faktum at islam er den mest formidable og vedvarende fiende som vår sivilisasjon har hatt, og den kan når som helst bli en like stor trussel i fremtiden som det har vært i fortiden (…) Det har alltid fremstått for meg som mulig, til og med sannsynlig, at det ville skje en gjenoppblomstring av islam og at våre barn og barnebarn vil se en voldsom kamp mellom den kristne kulturen og det som i mer enn tusen år har vært vår største motstander». Det er viktig å merke seg at dette ble skrevet i den spede begynnelsen av dagens politiske islamistiske bevegelse. Det ble skrevet på et tidspunkt da Hitler sto frem som en åpenbar trussel mot freden i Europa. Likevel hadde Belloc vidd til å konstatere det faktum at Hitler bare var en speidergutt sammenholdt med Muhammed, og at den største trussel mot vår sivilisasjon fortsatt var og er Muhammeds lære. Bellocs utsagn er omtalt i Christopher Caldwells «Betraktninger over revolusjonen i Europa». The Guardian omtalte i 2013 denne boken slik; «Han har rett i at innvandringen i det omfang Europa har opplevd er et risikabelt eksperiment. Han har rett i at vi ofte snakker om dette på en stupid og uærlig måte». The Guardians konklusjon er minst like god i dag, når velferdsturistene truer England ved tunellåpningen i Calais samtidig som hundretusener flere lykkejegere strømmer innover det europeiske kontinent til lands og til vanns.

Okkuperes av islamske horder
Den norske regjeringen kunngjør i disse dager en milliard ekstra på budsjettet til flyktninghjelp i nærområdene. Det er for lite, for sent. Det er langt bedre å bruke ti, hundre eller hvor mange milliarder det nå trengs, enn å velte hele vår sivilisasjon fordi de gjorde for lite. Faktisk tror jeg mange nordmenn med reell kunnskap om islam, gjerne ville gitt avkall på hele oljefondet, dersom dette garanterte at Norge ikke ble okkupert av islams horder. Penger er tross alt bare penger. Fred og frihet for kommende generasjoner nordmenn er verdt adskillig mer enn oljefondet.
Kostnaden for godheten måles ikke i antall milliarder her og nå. Prisen for godheten er en sivilisasjons kollektive selvmord. Ingen muslim har rett til å invadere et hvilket som helst land han måtte finne det for godt å ønske å oppholde seg i. Ingen verdensborger har plikt til å akseptere ødeleggelse av sin egen sivilisasjon, sin eiendom og sin slektslinje, til beste for en fremmed inntrenger. Det er våre politikeres soleklare plikt å med absolutt alle nødvendige midler å sette en stopper for de hemningsløse islamske horder som velter inn over Europa – pluss de millioner som står klare til å fylle båtene i de kommende måneder og år.
Det er også interessant å merke seg hva de rike Gulfstatene gjør med menneskeflommen; Ingenting. De bidrar ikke med nødhjelp. De tar ikke inn flyktninger. Det siste begrunner de med bekymring for at det er terrorister blant folkemassene, hvilket det selvfølgelig er. Disse muslimske terroristene havner nå i Europa, til glede for allerede herværende skjeggefanter med skumle hensikter. Det er et par interessante gjennomgående trekk med islamske staters nødhjelp hver gang det skjer katastrofer; Den er praktisk talt fraværende, og den bagatellmessige nødhjelpen som ytes, er eksklusivt forbeholdt nødstedte muslimer. Ikkemuslimske katastrofeofre må sitte sultne på sidelinjen og se på at deres muslimske naboer får servert nødhjelp. Islam har absolutt ingen sympati med ikkemuslimer.

Allah hater ikkemuslimer
Allah og Muhammed hater ikkemuslimer intenst. Det samme gjør alle gode muslimer, idet de følger Muhammeds eksempel. Hvorfor skal ikkemuslimer føle seg forpliktet til å begå selvmord i et fullstendig fånyttes forsøk på å løse et permanent og uløselig islamsk problem? Islam er barbari, apartheid og rasisme satt i system. Bærerne av denne avskyelige kulten velter inn over våre landegrenser. Det er et problem som vi er moralsk forpliktet til å håndtere enda mer effektivt enn Ungarn gjorde det. Vi har ikke privilegiet å sende flodbølgen videre til neste land. De ønsker neppe å dra til Svalbard.
For en mer utførlig behandling av temaet immigrasjon som hellig krigføring, se artikkel her; http://sian.no/artikkel/malet-er-a-utrydde-alle-religioner-og-nedkjempe-...
En milliard muslimer på verdensbasis ønsker å leve under sharia. Hver tredje muslim i verden ønsker å tvinge ondskapen og faenskapet i det islamske lovverket på ikkemuslimene i sin nærhet. En ting er at dette faktum alene bør være tilstrekkelig til å innføre en total adskillelsespolitikk fra enhver som dyrker islam.

Hengivenhet til sharia
En annen ting er at muslimenes hengivenhet til sharia gjør det veldig vanskelig å forstå hvorfor de samme muslimene rømmer fra de shariadrevne landene, til demokratiene som islam fornekter som ugudelige. Kan det ha noe med utsiktene til livslangt statsfinansiert kost og losji? Eller vissheten om at muslimene kan snu opp ned på forfatning og styresett her når de blir mange nok i Europa? Dersom trenden fortsetter vil også immigrantene møte veggen. Statskassa går fort tom, selv i Norge. Historien har vist at den mest effektive måten å bringe en blomstrende sivilisasjon til opphør, er å gjøre islam til dominerende religion.

Den vestlige sivilisasjon avvikles
Til godhetsapostlene som jobber på spreng for å gjennomføre avvikling av den vestlige sivilisasjon, og som kanskje vil komme til å stå i kø med fordømmelser dersom de skulle slumpe til å lese denne artikkelen; Dere bekrefter bare min påstand. Deres snevre tilnærming beviser at dere mangler kompetanse eller evne til å løfte blikket og se hva menneskebølgen egentlig innebærer. Dere er farlige. Dere er faktisk farligere enn den islamske menneskebølgen, fordi dere paralyserer den naturlige forsvarsrefleksen hos Folket. I så måte blir det uvesentlig hvorvidt min holdning skulle være moralsk forkastelig etter deres forkvaklede standarder. Jeg er i det minste ikke en trussel mot eksistensen til den europeiske sivilisasjon. Vi får se hvem av oss ettertiden dømmer hardest.
Lars Thorsen