Frykten for fakta kveler Gjøvik

Opplysningstidens idealer er forkastet for en illusjon av harmoni.

Frykten for fakta kveler Gjøvik

Ellen Due Brynjulfsen

Max Hermansen

Anna Bråten

Ja til islamisering av Norge.

Al-Azhar hatt er god å ha når man er tynn i hyssingen og sola steiker.

SIAN la sin informasjonsvirksomhet til Gjøvik den 9.6.2018. Som i fjor fikk vi rikelig med oppmerksomhet fra elementer som ikke er begeistret for informasjonsspredning. Oppland Arbeiderblad fulgte friskt opp sin hatkampanje fra i fjor.

Tillatelse fra grunneier og politi var innhentet fem uker i forveien. Men fire arbeidsdager før arrangementet fikk SIAN plutselig krav fra politi/kommune med pålegg om innleie av vektere og gjerder på torvet. Et slikt krav har aldri noensinne vært fremsatt mot oss, ei heller mot noe annet meldepliktig arrangement vil jeg tro. Etter hastemøte med politi og kommunen ble kravene frafalt. Kommunen beklaget senere at kravet var fremsatt. Ymse former for hindringer begynner å bli normalen når SIAN søker om å bedrive informasjonsvirksomhet i norske kommuner.

Talene kan sees her:

Stig Andersen, Ellen Due Brynjulfsen, Max Hermansen, Kareem Sadraee, Mansour Talebi, Lars Thorsen, Anna Bråten, Max II.

Noen sosialistjenter arrangerte etter eget utsagn motarrangementet «sammenigjøvik» med det uttalte formål å lede folk vekk fra SIAN sin folkeopplysning om islam. De viste på den måten en panisk angst for sannhet. De eier ikke saklige sannferdige motargumenter. Alt de kan, er å sky sannheten, og lure andre vekk fra sannheten. Sosialistene definerte sitt arrangement som folkefest, men presiserte at ikke alle folk var velkomne til fest. Kun de som ikke frekventerte SIAN standen var velkomne. Så mye for forsamlingsfriheten i Gjøvik. Toleranse og likeverd er jaggu relative begreper blant Gjøviks hjernevaskede unge. Når en ser bort fra den nedrige  underliggende motivasjon for iverksetting av tiltaket, var arrangementet på Gjøvik Gård et positivt innslag i det lokale kulturliv.

Det var prisverdig mange gode nordmenn som møtte opp ved vår stand, eller gikk forbi og tok imot informasjonsmateriell med opplysning om islams ondskap, selv når de vet at prisen for å vise seg i SIAN sitt selskap kan bli høy. Bare det faktum at vårt informasjonsarbeide må ha streng politibeskyttelse bør få de fleste til å forstå at informasjonen er verdt å ta en kikk på. Takk til dere som tør å ha en rak rygg og stå i mot bygdedyret Sønstelie.

Enkelte gode muslimer og hjernevaskede vantro unge hadde møtt frem ved SIAN sitt arrangement for å demonstrere til støtte for fortsatt islamisering av Norge. Det er bedrøvelig at ungdommen er så degenerert. Vi vet jo fra før at alle muslimer har en latent sykdom i sine hjerter. Det er denne sykdommen som har brutt ut hos de gode muslimene. Men når frykten for informasjon også får skitne vantro nordmenn til å lede folk vekk fra vår folkeopplysning, da er det en alvorlig sykdom også i samfunnet som sådan. Skylden ligger på skoleverk, løgnmedia og foreldrene. De må ikke tilgis for å ofre våre barn på multikulturens alter.

Fredag 8.6.2018 holdt OA en debatt om hatretorikk. Den var opprinnelig satt opp som et åpent publikumsarrangement. Etter samråd med politiet valgte OA å lukke dørene for å unngå «uforutsette hendelser».  Dette er ikke et tegn på et friskt samfunn. Allerede før møtestart har arrangøren bekreftet at ytringsfrihetens kår ikke er de beste i Gjøvik. Undertegnede deltok i debatten. Den var som forventet. Det gikk på retorikk. Ikke på reelle problemer som samfunnet står midt oppe i. Debatten burde selvfølgelig dreid seg om hvor vidt islam er bra for Norge; Ja eller nei, og hvorfor. Samt: Hva gjør vi evt for å komme ut av situasjonen?

Gjøvik har opplevd muslimtafsing, muslimvoldtekter, muslimvold og muslimdrap. Allerede for 20 år siden gikk det rykter om muslimsk grooming på Gjøvik. På Raufoss får foreldrene beskjed av politiet om å holde jentene sine inne, fordi muslimene tafser. Alt dette vet selvfølgelig redaktør Sønstelie. Kongen av nyhetsstrømmen. Dessverre har han tilsynelatende ingen ambisjon om å gjøre jobben sin på en måte som kan forpurre befolkningsutskiftingsprosjektet.

Redaktør Sønstelie spiller – enten han skjønner det eller ei – på lag med ondskapen. Han er informasjons-huben i Oppland. Han erkjenner at islam har problematiske sider. Likevel fortsetter han å påvirke borgernes informasjonstilgang, og motarbeide vår sannhetsformidling. Han fortsetter å stigmatisere og fremføre uriktige påstander om virksomheten til de gode kreftene som vil redde ham fra islam. De faktiske problemene i samfunnet holdes unna offentligheten. Han fortsetter å fokusere på retorikk fremfor sak.   

Elitene har investert karrieren sin i multikulturprosjektet. De vil aldri berøre problemer, hvis de ikke tvinges. Vi kan ikke tillate oss å pakke inn fakta i silkepapir. Det gir elitene alibi for å fortsette å lukke øynene for den ubehagelige virkeligheten. Godfjottene har behandlet muslimene som unger i alle år. Gitt dem offerstatus og rett til å føle seg krenket. Dette hysteriet tar ikke slutt før vi gir pasienten en sjokkbehandling. Karikatursakene har vist at det er langt fram før De Krenkede begynner å tenke siviliserte tanker. Det betyr ikke at vi skal akseptere å underkaste oss krenkelseshysteriet. Den eldre garde har respekt som ryggmargsrefleks. De yngste er hjernevasket til å aldri motsi multikultihelvetet. Noen av oss andre bruker friske uttrykk. Jeg forholder meg til at kulturmarxister og muslimer totalt mangler respekt for oss og våre vestlige verdier. Det er ingen grunn til at jeg skal vise dem respekt. Respekt må fortjenes. Vi fokuserer på at innholdet i budskapet vårt er faglig solid. At det fornærmer noen, er ikke viktig. Det er bedre at SIAN skremmer folk i dag – med ord – enn at Abbedull og Muhammed skremmer dem i morgen – med krumsabel.

Etter arrangementet vårt var OA mest opptatt av å levere falske nyheter. OA rapporterte om at torvet var tomt. Det tolkes normalt som fravær av publikum. Men publikum var der. En tilstedeværende lokalpolitiker rapporterte at det ikke var flere publikum på sosialistjentenes arrangement enn hos SIAN (om man ikke teller med dem som bemannet stands). OA sitt dronebilde av torvet er klassisk medieløgn. OA klipper motivet Stalin style. Politiet tvang frem en løsning med sperrebånd rundt torget. Det medførte at publikum trodde torget var avsperret. Naturlig nok. Folk sto derfor på fortauene rundt torvet. Slik opererer manipulative medieløgnere i 2018.

SIAN har massiv støtte i folket. 70 % mener at vi er invadert av islam. Jeg hadde ikke giddet å holde på med folkeopplysning om islams vederstyggeligheter dersom ingen responderte positivt. Folk vi møter bekrefter at de vil ha informasjon. Normale folk setter pris på virksomheten vår. Men debatten om antall tilhørere er en villet avsporing. De dårlige menneskene i lyvemedia vet at vi eier sannheten. De vil for alt i verden unngå å la fokus komme på fakta. Derfor dytter de på med store mengder påstander som dreier fokus vekk fra den problematiske virkeligheten – islamiseringen av Norge. 

Ingen tør å ta debatten om innhold. Sa SIAN noe feil ? Hva? Er islam en berikelse for Gjøvik? Hvorfor? Fokus på form og retorikk er det eneste argumentet «de selvopplevd gode» besitter. Fordi vi eier sannheten. Derfor arbeider de også for å stigmatisere og brunbeise islamkritikere. Den reelle ytringsfriheten i Norge er ikke så god som lovverket setter rammer for. Det skyldes ganske enkelt at folk flest ikke ønsker å utsette seg for meningsterroristenes vrede, med dertil hørende personlige, sosiale og økonomiske negative konsekvenser. Folk unnlater å engasjere seg i nødvendig samfunnsdebatt pga det godhetstyranniet som blant andre OA er en sterk eksponent for.

At det finnes gode krefter og onde krefter i samfunnet kan de fleste enes om. Uenigheten står om hva som er ondt og hva som er godt. Her har vestlig sivilisasjon og islam motsatte standpunkter.  Også her ville en faktabasert debatt vært vesentlig mer matnyttig enn godfjottenes følelsesbaserte ordutgyteri.

I avdelingen for retoriske krumspring må også nevnes et videoklipp i NRK i sin dekning av saken der gromgutten Arslan Ali (her på bilpanseret mitt) insisterte på å debattere ordet «muslim» med Anna. Ali vet jo godt at å diskutere islam ville være en tapersak for ham. Så han bruker det gamle avledningstrikset. NRK klippet forøvrig behendig vekk slibrighetene Anna ble utsatt for, da de publiserte saken.

Gjøvik er ikke en utpost. Islam her er det samme som i Islamabad, Mogadishu og Malmö. En interessant observasjon fra Danmark, viser at i flere enklaver har muslimene rett og slett tatt over. En bekjent av meg har bodd på Nørrebro i flere år. Nå er det muslimsk flertall der. Muslimene sier klart i fra at det nå er sharia som gjelder, fordi muslimene er i flertall. Det går shariapoliti i gatene, med spanskrør. De banker opp øldrikkere og utilslørte kvinner. Dette er Gjøvik om noen år. Antall år er uvesentlig. Det temaet er nemlig bare enda en av distraksjonsteknikkene. Det er uvesentlig. Fordi vi har 1400 års empiri som forteller hva som skjer når du slipper muslimer over dørstokken.

OA kan sågar berette at muslimer er redde pga SIAN sin informasjonsvirksomhet. Selvfølgelig kan muslimer bli redde, når de skjønner at vi skitne vantro kjenner til islams erobringsambisjoner! Medier har tidligere forsøkt seg med at muslimer blir syke av islamkritikk. Du er for sent ute med slike åndsforlatte tilnærminger, Sønstelie. Folk kjøper ikke denslags bullshit lenger.

Vi får håpe faktafobiske muslimer og godfjotter på Gjøvik får tilbake en sunn hvilepuls når de får SIAN sin opplysningskampanje litt på avstand. Neste stopp er terrorbyen Fredrikstad.