Islams stormtropper angrep SIAN i Moss

Mossekråka ønsket velkommen. Det gjorde ikke alle mossingene.

Islams krig mot Norge trappes opp

Islams stormtropper angrep SIAN i Moss

Dårlige nordmenn markerte unnfallenhet og overgivelse for islams voldsregime. Enkelte av de fremmøtte muslimer demonstrerte også islams sanne voldelige natur.

Den gode muslimen Isam (Islam) Tsoroev dokumenterte i dag at det trolig er en misforståelse at «islam er fred». Vi er sjokkerte. Det hadde vi aldri trodd.

Simen og Isam i en stille stund.

Enhver idiot kan se at dette ikke er koranen. Unntatt muslimske idioter.

 

SIAN markerte hva demokrati, menneskerettigheter og sivilisasjon innebærer. Men i Moss var lyset slått av hos mange. Folkeopplysning ville de definitivt ikke ha. Til tross for at de samme demonstrantene holdt menneskerettighetene høyt under vårt forrige besøk i Fredrikstad, var det ingen av dem som ønsket å lære om islams umenneskelighet og motstrid til menneskerettserklæringen, da vi bød dem brosjyrer om temaet. Hyklere.

SIANs talere kan sees her; Stig Andersen, Mona Solvang, Lars Thorsen, Kareem Sadraee Mansour Talebi Anna Bråten, Stig Andersen II.

NRK var på plass og filmet den muslimske volden [her].

Fra en av sosialistene fikk jeg en brosjyre som de hadde medbragt, og som skulle overbevise alle godhetsapostler om at de var «the good guys». Det var en sørgelig samling plattheter og hjerneløst svada. Direkte helseskadelig for alle ikkemuslimer, men du verden så anvendelig for å øke hastigheten på islamiseringen. Godhetsapostlenes brosjyre hadde påskrift i headingen om at «Gode mennesker : Skriv gjerne ut denne» Sosialistene er altså «de gode». Disse ynkelige kujonene som bøyer nakken i ydmykhet for islam, slik koranen 9:29 foreskriver i siste setning. Dette er mennesker som ignorerer at de dømmer sine egne etterkommere til et liv som slaver under muslimene. De har hjertet til venstre. Normale mennesker har hjertet på midten. Kanskje er det mer enn bare hjerteregionen som er vanskapt på sosialistene. Hjerne syntes de ikke å være utstyrt med. De lar på ramme alvor følelsene – sitt eget egoistiske behov for å kjenne seg «god»,  overstyre fornuften i beslutninger som er viktigere å fatte korrekt i dag, enn det var i 1940. Islam deler ikke ut angrekort. Fornuften, kunnskapen, alt det hjernen er forutsatt å skulle bidra med for å lede mennesket på best mulig vei, er fullstendig frakoblet hos sosialistene. Jeg går ikke nærmere inn på sosialistbrosjyren her, siden jeg kommenterte den i talen som det er linket til ovenfor.

Innledningsvis bød jeg Simen Malik/Jakobsen på brosjyren som redegjør for det faktum at islam bryter nær sagt alle artikler i FNs menneskerettighetserklæring. Han ville ikke ha den. Stig Andersen spurte ham så om han ikke var i mot islamisering. Nei, denne karen ville gjerne ha islamisering, sa han. I ettertid forstår vi jo godt hvorfor. Gutten har sluttet å være norsk, og blitt muslim. Det er et fenomen vi tidligere har omtalt i [denne artikkelen]. Posteringer på facebook dokumenterer at Simen er IS sympatisør. Simen var en av de to som kort etter angrep oss. Den tsjetsjenske ekstreme islamisten Isam/Islam Tsoroev ble stoppet av politiet i startgropa. Det som er klart er at angrepet ble trigget av at jeg slapp sharialoven i bakken. Dette tyder på et nært og kjært forhold til islams lovsamling, hos begge voldsmennene.

I disse frisørtider vil sikkert noen venstreekstreme hevde at dette var en provokasjon. Det var det helt åpenbart ikke. Hadde hensikten vært å provosere, måtte det jo ha vært for et muslimsk publikum. Det utpekte seg ikke nevneverdig mange muslimer i publikum. Et par godt voksne muslimaer. Jeg fornærmer aldri muslimske kvinner, de lider sannelig nok som det er, uten at jeg skal legge sten til byrden.

Dessuten var det sharialoven jeg hadde i hånda. Skal man først fornærme noen, bruker man da jaggu koranen! Det er ingen forbud mot å legge fra seg sharialoven på bakken. Sharia har bestemmelser om «respekt» for koranen, jf feks Reliance of the Traveller w16. Artikkel e8.2 angir tydelig at sharialoven ikke anses like «untouchable» som koranen.  Det er et slit å forholde seg til alle detaljene omkring koranhåndtering, men w16.2 (30) angir at det er helt ulovlig å medbringe koranen til torget i Moss, så lenge det er befolket med sosialister; «It is in the inviolability of the quran; not to recite it (...) where fools gather». Artikkel e8.3 angir klart at det bare er koranen som skal beskyttes mot å havne på bakken, eller å havne mellom de skitne vantro fingrene mine. Avslutningsvis må bemerkes at ingen av disse lovene gjelder i Norge. Ennå.    

Som det vil fremgå av videoopptak av talen min, innleder jeg med å holde fram Reliance of the Traveller. Dette er shafiiskolens shariasamling. Maliki, Hanbali og Hanafi anerkjenner den, iflg Kari Vogt. For alle praktiske formål hva islams behandling av vantro angår, kan vi legge til grunn at RoT dekker rettstilstanden. Jeg ba sosialistene om å se på muslimenes sharialov, fordi det er Norges fremtidige grunnlov i det øyeblikk den islamiseringen som sosialistene arbeider for, er gjennomført. Alle som var til stede visste derfor at det var sharialoven som ble holdt fram. Unntatt de frenetiske sosialistene som faktisk sto med fingrene i ørene gjennom hele arrangementet, for å slippe å ta til seg realiteter og kunnskap.

Fra politiet er det meddelt at angriperne oppfattet saken dithen at det var koranen som ble skjendet. Om så hadde vært, ville ikke det gitt vedkommende hjemmel til voldsbruk. Jeg er i min fulle rett til å foreta meg hva jeg vil med min egen koran. At de to lettfornærmede ikke klarte å se forskjell på sharialovens lett gjenkjennelige omslag og en koran, vitner om den sedvanlige muslimske inkompetansen. Ofte har jeg med meg koranen til Einar Berg. Den er halvparten så bred som sharialoven, og får til nød plass på hylla på manusstativet. Det var ikke plass til å legge lovsamlingen der. Det må folk finne seg i. Om saken faktisk hadde vært at jeg fant det hensiktsmessig å kaste koranen på bakken, så ville det også vært en praktisk løsning, og ikke mer enn det. Jeg har intet behov for å fornærme muslimer med provokative handlinger. Jeg fornærmer dem antagelig i rikelig monn som det er, når jeg redegjør for Muhammeds bravader og Allahs ondskap.

Enkelte gode mossinger holdt stand og overvar talene, til tross for direkte henvendelser fra sosialistene om å slutte seg til de ynkeliges rekker. Det står stor respekt av å være i mindretall, men likevel holde fast ved sin rett til å overvære et politisk offentlig møte for det godes sak. Og å ta i mot informasjonsmateriellet som bys frem. Det er ennå håp for menneskeheten.