Kan bli krig i gatene mellom islamister og tyske etniske borgerne!

Muslimske voktere tar over i Tyskland - frykt for:

Kan bli krig i gatene mellom islamister og tyske etniske borgerne!

Den tyske journalisten Søren Kern har 31. juli krevet er artikkel som har vakt oppsikt i Tyskland. Det heter her at muslimske voktere som håndhever islamsk rettferdighet er blitt stadig mer vanlige i Tyskland. Regjeringens manglende evne til å stoppe dem har ført til oppveksten av anti-muslimske borgervern-grupper. Tysklands BfV-etterretningsdirektorat advarer i sin siste årsrapport om at en eskalerende handlingsreaksjonssyklus kan føre til åpen krigføring på tyske gater.

Det selvutnevnte "sharia-politiet" oppfordret både muslimske og ikke-muslimske forbipasserende til å delta på moskeer og avstå fra alkohol, sigaretter, narkotika, gambling, musikk, pornografi og prostitusjon.
I november 2016 bestemte Wuppertal tingrett at islamister ikke brøt tysk lov og rett og slett utøvde sin rett til ytringsfrihet.
Hendelsene som effektivt legitimerte Sharia-loven i Tyskland, var at et økende antall tilfeller der tyske domstoler bevisst eller ubevisst - fremmer etableringen av et parallelt islamsk rettssystem i landet.
"Selv om vi fortsatt nekter å tro på det: Deler av Tyskland styres av islamsk lov! Polygami, barneekteskap, sharia-dommere er aktive og i lang tid har tysk lov ikke blitt håndhevet. Mange politikere drømte om multikulturalisme ... Dette er ikke et spørsmål om folklore eller utenlandske skikker og tradisjoner. Det er et spørsmål om lov og orden. Hvis lovstaten ikke klarer å etablere sin autoritet og krever respekt for seg selv, kan den umiddelbart erklære sin konkurs. " – (Franz Solms-Laubach, parlamentarisk korrespondent, Bild.)