Kårnistaden Fredrikstad

Stedet der små barn av regnbuen kontrer all empiri og fakta.

Kårnistaden Fredrikstad

Kommunist, enhjørning og exnazist Thomas Nilsen i passiar med Anna

Anna og Max.

Kunnskap var uønsket hos Fredrikstads godfjotter

SIAN gjestet plankebyen 16.6.2018. Det ble ikke kjedelig. En fargerik blanding av kommunister, homoaktivister og folk som tilsynelatende hadde rømt fra byens galehus, satte sitt preg på Fisketorget. De tre mennesketypene gled sømløst sammen. Felles har de en grenseløs kunnskapsløshet og en fanatisk vegring mot folkeopplysning. Såpass var det mulig å utlede av de samtaler vi hadde med det fremmøtte menneskematerialet.

Forut for årets stand i Fredrikstad hadde vi dristet oss til å betegne Fredrikstad som ett av Norges verste islamhøl. Akkurat det er jo ingen overdrivelse, men lokalavisen ble så bestyrtet at de lagde en sak av det.  I artikkelen uttrykker byens beryktede dhimmiordfører at SIAN ikke er velkomne i Fredrikstad. Det skjønner jeg godt. Han har investert hele sin politiske fremtid i et prosjekt som har gått helt på trynet. Innbyggerne utsettes for muslimvold og muslimvoldtekter, som følge av den politikken som ordføreren er ansvarlig for. Det er helt naturlig at ordføreren ikke setter pris på vår opplysningsvirksomhet. Han fortjener ikke å bli tilgitt for det han har gjort mot Fredrikstad. 

Persongalleriet på Fisketorget var et ikke så kjært gjensyn med flere bakstreverske politisk sveiseblinde personasjer fra det ytre venstre – som vi stiftet bekjentskap med i 2017.

Som seg hør og bør for ytringsfrihetsfiender fra ytre venstre, hadde banden utstyrt seg med støyende instrumenter og andre ulyder. På samme vis som undermålerne i Halden ødela vår stand, hadde Fredrikstad-subben destruktive ambisjoner.

Argumenter og fakta har som kjent aldri vært venstresidens sterke side. Frykten for sannheten driver dem til de nedrigste handlinger.

Før oppstart gjorde jeg politiets innsatsleder oppmerksom på at formidlingsfriheten er en del av den ytringsfriheten som den norske stat gjennom menneskerettsloven og UNHR / EMK har forpliktet seg til å ivareta på SIAN sine vegne. Innsatsleder bør degraderes til «leder» idet han kunngjorde at noen innsats for å ivareta våre lovbeskyttede rettigheter ikke kom på tale fra hans side. Politiet ville påse at ingen fikk juling. Ut over det aktet ikke politiet å følge norsk lov. Forbryteren i dette tilfellet er ikke de degenererte kommunister. Det er politiet som representant for Staten, som brøt loven under SIAN standen i Fredrikstad. Det er ingen unnskyldning for Fredrikstadpolitiet at vi i stadig økende grad er blitt vant til at politi og andre offentlige myndigheter tramper på lovverket og borgernes rettigheter.  

Fordi Fredrikstad kommune ikke tillater bruk av lydforsterker og høyttaler, er det normalt en enkel sak å ødelegge for andres formidlingsfrihet – idet politiet ignorerer sine lovpålagte plikter. Men denne gangen var vi utstyrt med mikrofonopptaker.

Lokalavisen Demokraten antydet at ingen kunne høre talene på torget. Beskrivende nok, reflekterte ikke journalisten noe over den tilstand samfunnet har henfalt til, når frie ytringer blokkeres og i praksis sensureres av de som ikke eier argumenter.

Til trøst for de som er bedre mennesker enn Demokratens journalist og de fremmøtte ytringsfrihetsfiender, kan vi berolige med at lyden fra talene stort sett er sikret og lagt inn på videoene.

At lokalavisen foretrekker å sette fokus på såpebobler og samba fremfor den livsviktige folkeopplysning som ble formidlet, sier dessverre mye om den rådende tilstand i mediene. Tausheten er rungende, om vår tids største trussel; Islamproblemet.

Talene kan sees her: [Max Hermansen], [Lars Thorsen], [Paul Bridge], [Max II], [Anna Bråten].  

Oppdatering: Pga angrep fra ytringsfrihetsfiender er videoene blitt sensurert av Youtube. Linkene ovenfor peker derfor til ny konto på Bitchute. Det skal ikke være enkelt, å forsvare land og folk mot barbariet og dets medløpere.

Flere bilder [her].

En av de meget få konkrete og nogenlunde intelligente anførsler som kom fra de islamofile i Fredrikstad, var menneskerettighetsbrosjyra til Kjetil Ingebrigtsen. Den er et opptrykk av noe sosialistene i Østfold produserte for et par år siden. Flyeren siterer artikkel 1 og 2 fra UNHR. Dog uten at det på noen måte fremkommer hvorfor det skulle være relevant å vifte med disse to artiklene i samband med en markering mot SIAN sin informasjonsvirksomhet. Som respons på dette patetiske forsøket på å gjøre seg selv relevante, har SIAN tidligere trykket [denne brosjyren] der vi påviser at islam bryter det meste av menneskerettigheter. Til de rødes totale likegyldighet. De patetiske ignorante menneskeskapninger fra ytre venstre har ved gjentatte anledninger blitt tilbudt vårt informasjonsmateriell, men vegringen er nærmest total.

Mennesket er utstyrt med fri vilje. De av oss som ikke er muslimer har sågar lov til å ta den i bruk. Når radden likevel foretrekker å tviholde på vrengbildene sine, er det ingen andre enn dem selv som kan klandres for deres egen undergang. SIAN må fokusere på å informere den del av befolkningen som har evne og vilje til å motta kunnskapsformidlingen. Det fortsetter vi med neste lørdag, da ved Stortinget.