SIAN kom Kongsberg til unnsetning

Med folkeopplysning skal landet trygges, ikke med PK-løgner ødes.

SIAN kom Kongsberg til unnsetning

Kongsberg er en delt by. Et bilde på «det nye Norge». SIAN gjør sitt for å hindre at islams ondskap i samarbeide med de politisk korrekte, skal ødelegge byen.

«Spis mindre kjøtt» var Refugee Welcome fjomingen sin oppskrift for å få muslimer til å slutte å oppføre seg muslimsk. (foto Frank Rotor Banggren)

«Kutte ut å eta kjøtt? Err’u gæern?» Bikkja til Rotor likte ikke budskapet fra godfjotten i KRW.

Sinnamuslim som skulle sørge for at SIAN aldri mer skulle få komme til Kongsberg. Norges grunnlov affiserer jo ikke gode muslimer. (foto Frank Rotor Banggren)

Louis Eriksen, gammelkommunist med fravær av omsorg for landet som ga ham alt. (skjermdump NRK Nyheter)

Veslemøy Fjerdingstad. Kommunist og batikkheks med voldelige tendenser. Ble fysisk mot Anna Bråten utenfor RWK standen. (Rødts partiprogram)

 

SIAN holdt sin første stand i Kongsberg lørdag 23.9.2017. Et positivt og lydhørt publikum viste vilje til å absorbere såvel muntlig som skriftlig informasjon. Jeg kan ikke huske å ha møtt et større antall gode nordmenn under et slikt arrangement. Heia Kongsberg. 

Talene kan sees her: [Stig Andersen], [Lars Thorsen], [Arne Tumyr], [Anna Bråten], [Jon Oddvar Sellereite], [Stig avslutning].

Brosjyrene kan lastes ned [her1], [her2], [her3], [her4], [her5], [her6], [her7], [her8], [her9].

Som følge av SIAN sin annonserte folkeopplysning hadde Refugees Welcome Kongsberg (RWK) fått hastebehandlet tillatelse til å markere og dyrke illusjonen om sin egen «godhet» ved siden av vår stand. Det må vi tåle i et demokrati. Godfjottenes medbragte støysender ødela heller ikke så mye for publikums lydopplevelse. RWK delte ut kaker. Det er jo hyggelig. Men det er ikke til mye hjelp, når muslimske kakespisere vil voldta og/eller drepe deg, samt tvinge hele din sivilisasjon til underkastelse for islams ondskap. Bortsett fra at RWK er fullstendig virkelighetsfjerne og således utgjør en trussel mot seg selv og sitt samfunn, er RWK en grei gjeng.

En eplekjekkas som medvirket i RWK arrangementet konfronterte Stig i avslutningstalen. Han skyldte blant annet på Vestens kjøttforbruk for at muslimer oppfører seg muslimsk. Historie- og samfunnskunnskap ligger nok ikke for den krabaten. Han la også feilaktig til grunn at alle religioner er like, og at fred og nestekjærlighet er et gyldig prinsipp i islam. Så feil kan man ta. Naturlig nok kunne han ikke peke på konkrete hjemler i koranen som var egnet til å underbygge hans feilslutning. Som kjent er islam den eneste verdensreligion  u t e n  en gylden regel.

Arrangementet ble dekket av NRK, [artikkel her]. Journalisten er opptatt av om vår folkeopplysning «er rette måten å gjøre dette på». Slik føyer hun seg fint inn i rekken av politisk korrekte som i vår samtid er mer opptatt av retorikkform, krenkelseshysteri og valg av ord, enn hvor vidt virkeligheten vi beskriver er reell eller ei. Slike mennesker er skadelige for land og folk, fordi de dreier fokus vekk fra sak/innhold og over på kommunikasjonsform.  Slike mennesker tar rett og slett feil. Det beste beviset på dette er Sverige. Svenskene har nærmest stått i kø for å utslette seg selv til fordel for myndighetenes befolkningsutskiftning i 40 år. Intet europeisk land har vært så fritt for kritiske røster. Likevel ser man ekstreme tilstander med muslimvold, muslimske seksualpredatorer, no-go soner og generelt sammenbrudd i alle sentrale samfunnsinstitusjoner. Hadde svenskene vært ærlige – slik SIAN er – så kunne de hatt håp om å redde landet sitt. SIAN ønsker ikke å følge NRK på veien lukt mot et islamsk helvete på jord.

Laagendalsposten dekket begivenheten på forventet vis. Artikkelen er bak betalingsmur, men essensen i avisens vinkling er at det var helt unødvendig at SIAN tok turen, for her er alt på stell. Det viste seg raskt at journalisten Eigil Kittang Ramstad manglet kompetanse om islam og ikke minst om muslimske seksualpredatorer, da jeg snakket med ham lørdag. Jeg har levert tilsvar. Mitt leserinnlegg er pt ikke blitt publisert av Laagendalsposten. Det gjengis derfor avslutningsvis nedenfor.  

Louis Eriksen er en lokal kommunist som viste røderaddens foretrukne argument (for de tilfeller der vold ikke er mulig å utøve); Finger’n. Dette har vekket stor begeistring hos gammelkommunistens likesinnede. Saklige argumenter til støtte for  m e r  islamisering av Norge er jo vanskelige å komme på, så da er vulgærkommunikasjon nettopp hva slike elementer gjerne henfaller til. Louis Eriksen er en skam for Norge. Han argumenterer med at vi må fylle landet med invaderende elementer fra dysfunksjonelle stater. Individer som oftest er analfabete og/eller yrkesmessige analfabeter, med et menneskesyn som ikke hører hjemme noe sted på planeten. Eriksen misbruker selvfølgelig også flyktningebegrepet idet han hevder å selv være flyktning. Det han imidlertid forteller er at hans besteforeldre var flyktninger, og at han selv ikke ulikt dagens muslimer er en velferdsturist i Norge, hitreist fra Normandie.  Han skjønner ikke at fattigdom ikke er et fenomen som gjør folk til flyktning i folkerettslig forstand. Forøvrig er analogien som Eriksen drar mellom islamske invasjonsstyrker og  nordmenn i Amerika like åndsforlatt som fingergesten hans på torget. Nordmenn som bygde seg en fremtid i Amerika kom ikke til dekket bord. De bygde landet. I motsetning til Allahs invasjonssoldater. 90% av invasjonsstyrkene i Østerrike lever på Staten. 80% av tyrkerne i Tyskland lever på trygd (etter årtier i landet).

Islam river  n e d  absolutt alle sivilisasjoner som slipper muslimer inn, bare det blir tilstrekkelig mange muslimer der. Det er et historisk faktum. Ord blir fattige i møte med dumskap i de proposjoner som det Eriksen legger for dagen. Det er interessant å merke seg at Laagendalsposten har tatt seg tid til et dybdeintervju med ham, men ignorerer å publisere min artikkel, tross tilsvarsrett.

En annen lokal godfjott er Arild R Hansen som i [denne artikkelen] hiver seg på et annet destruktivt spor. Han er av den oppfatning at «man kan ikke kaste rundt seg med krenkende eller hatefulle ord i hytt og vær». Joda, det kan man meget vel gjøre. Krenkende ord kan faktisk være påkrevet, når mottageren er lettkrenkelig i den grad muslimer normalt er. Faktisk er det en mange som føler det som en borgerplikt å bruke sin kompetanse og sin fritid til opplysningsarbeide for sine medmennesker.  Hansen har en helt irrelevant antydning om at noen ytringer er straffbare. Han kan være trygg på at andre destruktive krefter enn ham selv gjør sitt ytterste for å følge med på slikt. Både ARS og arbeiderpartisten Tore Bjørgos senter for forskning på «høyreekstreme» ved UiO er rikelig gasjert med våre skattepenger for å være sysselsatt med å stigmatisere gode nordmenn. Dersom SIAN henfaller til straffbare ytringer er veien til domstolen kort. Følgelig kan ikke våre ytringer være mer enn maksimalt «krenkende». Det lever jeg veldig godt med. Når Hansen flagger de velkjente «nettvettsreglene» viser han at han ikke forstår ytringsfrihet. Svært få røderadd gjør dessverre det. Nettvettsreglene kan være egnet til å oppdra barn i kommunikasjonskultur. Men i voksenverdenen der eksistensielle problemstillinger skal og må debatteres og løses, er det patetisk å komme drassende med Hansens konklusjon: «En ting er norsk lov. En annen ting er folkeskikk og normal høflighet». Beklager Hansen, det hjelper ikke med høflighet når muslimen vil drepe deg og voldta og slavebinde kona og datteren din. Dette vet de fleste som bor i muslimskdominerte land. Vi anser det som vår plikt å opplyse deg om virkeligheten. Det fortjener kanskje ikke du, men vi har omsorg for din familie.

En annen sak Laagendalsposten neppe liker å rippe opp i, er koblingen mellom deres lokale somaliere og muslimsk barnetortur/FGM [omtalt her]. I Sverige er 150 000 piker skamfert på muslimsk vis. På verdensbasis er det 200 millioner nålevende skamferte kvinner, hovedsaklig muslimske. Hvor mange av de shariauniformerte kvinner og jenter i Kongsberg er skamfert og ødelagt for livet, med godfjottenes jubelbrus som bakteppe?

Man kan også spørre seg hvorfor barnehagen i Kongsberg ansatte en pensjonert politimann som vakt, idet nabolaget skulle fylles med 1000 potensielle muslimske seksualpredatorer.  Var barnehagestyreren rasist, eller bare realist?  Eller kan det ha sammenheng med erfaring fra nabobygda der muslimvolden blomstret? Med byen fylt opp av hyener og sjakaler er det livsfarlig å gå hjem om natten for både gutter og jenter. Det er en observasjon som deles av flere og flere europeere.

 

Av underholdningsinnslagene kan nevnes sinnamuslimen i rosa skjorte som gjorde hezbollah-hilsen (til forveksling lik nazihilsen), og uttrykte skråsikkert at han skulle sørge for at SIAN ikke skulle få komme tilbake til Kongsberg. Norsk lov og norske frihetsverdier står som kjent ikke høyt i kurs hos gode muslimer.

En tilhører på Kongsberg som er kommunalt ansatt og som jobber med yrkesklargjøring for muslimer hadde interessante observasjoner å dele med oss. Hun fortalte at muslimene er notorisk arbeidsskye. De slutter å arbeide i det øyeblikk de har vært ansatt så lenge at de har rettigheter til sykepenger. «Det er som å slå av en bryter, de vil ikke. De sier rett ut av de skal være hjemme og ta seg av barna sine».  Dette er forøvrig samme observasjon man har fra de første pakistanerne som kom til Norge. Hun fortalte at Kongsberg allerede er en delt by, der det muslimske parallellsamfunnet trives og gror. Utenfor det norske samfunnet. Med eliter og godfjotters velmenende medvirkning. Til fortvilelse for gode nordmenn. Som en kvinnelig muslim  sa det til en god nordmann for en tid tilbake, «Vi vil ikke bli som dere».  Vel –  v i  vil definitivt ikke bli som dere heller. Jeg minner om Mehtab Afsar, som tidligere har proklamert at «integrering» innebærer at nordmenn skal bli mer islamske. Muslimene dokumenterer på en grei måte at de ikke hører hjemme her, og at de derfor nødvendigvis må fjernes dersom norsk sivilisasjon skal bestå.

Det har blitt en del hentydninger til Sverige og begrepet «svenske tilstander» fra vår side. Eksempler på slikt kan være muslimvold mot vantro, intern muslimvold, bilbranner (ala franske tilstander), no-go soner, balkongflickorvold og trusler mot offentlig ansatte, herrefolkadferd, - mer herrefolkadferd, kort og godt – Sverige er i ferd med å bli et U-land, en «failed state», et islamsk møkkhøl.  Noen radd hevder oppsiktsvekkende nok at situasjonen i Sverige ikke er slik som virkeligheten forteller oss. Dette til tross for at den svenske politisjefen selv strekker hendene i været og ber om folkets hjelp til å gjøre jobben han er satt til.  Svenske tilstander er forøvrig i ferd med å innta også Danmark. Og Oslo. Jeg ser ikke bort fra at også  d e t  er nytt for godfjottene i Kongsberg.

Virkeligheten er uhyre alvorlig. Enkelte av RWK damene hadde barn! Hvor er ansvarsfølelsen blitt av? Virksomheten til Refugees Welcome er potensielt dødelig. Kunnskapsløsheten er i stor grad medienes feil. Laagendalspostens utskremte dokumenterte godt den holdning som ligger til grunn for det farlige bedraget av det norske folk. Politikerne ville aldri tort å misligholde sine plikter gjennom årtier dersom mediene hadde oppfylt sitt samfunnsoppdrag. 

«Gi finger’n til islam» - mitt upubliserte leserbrev til Laagendalsposten

SIAN hadde sist lørdag en vellykket stand på Nytorget der en lydhør forsamling fikk anledning til å gjøre seg kjent med islams menneskefiendtlige sider, gjennom taler og brosjyrer. Dessverre er ikke Laagendalspostens gjengivelse fra begivenheten av en slik art at den kan sies å beskrive de faktiske forhold.

Laagendalspostens utsendte ankom Nytorget med det ene forsett å nagle SIAN for å bekymre seg over voldtekter utført av muslimer. Journalistens trumfkort var at lokalsamfunnet hadde tre dømte syriske voldtektsmenn og ett tilfelle der mistenkte angivelig er etnisk norsk. Utifra dette kretset Laagendalspostens spørsmålsstilling omkring vår berettigelse for å ta opp problemet med muslimers voldtektstilbøyelighet, og om vårt nærvær på Kongsberg overhodet var berettiget. Vinklingen indikerer en i beste fall mangelfull innsikt i voldtektsproblematikken.

Det må først presiseres at SIAN sitt engasjement er vesentlig bredere enn bare muslimske voldtektsmenn. Vi besøker byer over hele Norge, men primært på østlandsområdet. Vår folkeopplysning går på alle sider ved islam, herunder det generelle kvinnehatet, homohatet, jødehatet, undertrykkelsen - både av muslimske kvinner, muslimske minoriteter og ikkemuslimer, shariatilbøyeligheten som er en garantist for avvikling av sekulære demokratier, destruksjonen av vestlige velferdssamfunn som følge av gudebefalt parasittadferd, og den generelle voldstilbøyeligheten som dessverre bare øker jo mer religiøs muslimen blir. Islam er en erobrerideologi, og de hellige skriftene bærer dessverre sterkt preg av å være konstruert nettopp som verktøy for å motivere de «troende» til å gi sitt liv for verdenskalifatets fremme. Dette anser SIAN å være et problem, idet en stigende andel av befolkningen har denne ideologiske bagasjen.

Men la oss se på Kongsbergs egen lokale voldtektsstatistikk, som journalisten viet så mye oppmerksomhet: Muslimenes andel av befolkningen i Kongsberg er vel varierende ettersom asylmottaket er åpent og belegget til en hver tid.  Om en antar det er så mye som 5% muslimer der, viser altså den lokale statistikken journalisten viser til, at 5% muslimer står for like mye voldtekt som 95% nordmenn. Det er en så massiv overrepresentasjon per capita at jeg har vanskelig for å forstå at det  ikke bør interessere en lokal journalist. I stedet velger altså Laagendalsposten å vinkle voldtektstemaet slik at det er SIAN som farer med uetterettelig sprøyt. Selvfølgelig er dette grunnlagsmaterialet for tynt, men poenget mitt er at Laagendalspostens lettvinthet ikke er egnet til å bortforklare fenomenet muslimvoldtekter.

Å gå inn på det massive statistiske materialet som viser en udiskutabel sammenheng mellom muslimsk livssyn og overrepresentasjon på voldtektsstatistikkene er for stort til å kunne drøftes i sin helhet her. Men en hver norsk journalist bør være kjent med at  muslimene i Norge allerede før invasjonen av lykkejegere som økte kraftig fra 2015, har vært sterkt overrepresentert som overgripere.

Det Laagendalsposten betegner som uetterettelig statistikk fra SIAN baserer seg blant annet på BRÅ, som er den svenske motsatsen til SSB på kriminalitetsområdet. Bedre grunnlag finnes ikke. Dessverre har BRÅ for flere år siden fått forbud fra regjeringen mot å lage flere voldtektsstatistikker. Hvorfor det tror du?  Statistikken der BRÅ dokumenterer at befolkningsutskiftningen har medført en økning av voldtekter med 1472 % er fjernet fra BRÅ sin hjemmeside. Den lå her. Hvorfor fjernet de den, tror du? (Informasjonen er fremdeles tilgjengelig på alternative nyhetssider). 

I BRÅ rapporten fra 1996 fremgår at nordafrikanerne var 23 ganger så voldtektstilbøyelige som svensker.  Irakere 20 ganger. Ikkemuslimske fjernkulturelle er også overrepresentert, men ikke i den grad muslimer er. Dette er objektive fakta. Legg merke til at BRÅ-rapporten nå må hentes på en side som ikke kontrolleres av svenske myndigheter. Også i Danmark viser statistikk fra Statistikbanken («dansk SSB») at muslimene er kraftig overrepresentert på voldtektsfronten.

Når en ser det svenske sensurregimet på voldtektsfakta, er det betenkelig at også Strategisk Stab på politihuset i Oslo de seneste åra har bestemt at politiet skal mørklegge muslimvoldtekter. Det samme gjør tysk politi. Og et nesten samlet vestlig pressekorps. Folket skal holdes uvitende for å unngå motstand. Det vil ikke fungere i lengden, det er bare egnet til å skape mer polarisering, og fare for voldeligheter. Dokumentasjonen av muslimers overrepresentasjon på vold, voldtekt og andre uønskede fenomener er så gjennomdokumentert i vestlige land gjennom så mange år, at å antyde at SIAN bygger på et uriktig faktum er grovt uredelig og det motsatte av hva som er den fjerde statsmakts oppgave. Laagendalsposten deltar dessverre i den offentlige tåkelegging av effektene av islamimporten til Vesten. Slik setter dere befolkningens liv og helbred i fare. Man løser ikke et samfunnsproblem ved å late som det ikke er der. Muslimer oppfatter unnfallenheten som feighet. Det har de rett i.