Terroren i Stockholm og kirke-angrepene i Egypt er inspirert av Allah og «profeten» Muhammed

Statsministeren nekter å ta et oppgjør med islam enda drapsbevisene fra hele verden er entydige

Terroren i Stockholm og kirke-angrepene i Egypt er inspirert av Allah og «profeten» Muhammed

De islamske drapsmenn følger bare læreboka til punkt og prikke. Her står det klart: «Pågrip de vantro. Snur de seg bort så drep dem der dere finner dem. Allah har utmerket de stridende fremfor hjemmesitterne med en stor lønn.» Lønnen og motivasjonen er 72 jomfruer som venter jihadistene i paradiset.»
Hadde verdenssamfunnet hatt islam-frie soner hadde menneskeheten ikke kjent til islamsk terrorisme, men islam er mer eller mindre over hele jorden der titusener terrorister følger læreboka Koranen. Det er den samme læreboka «moderate, sekulære og norske muslimer» benytter.

Med bind for øynene har våre politikere slått fast at terroristen representerer kun seg selv, ikke den religion eller gruppe vedkommende tilhører. Statsminister Erna Solberg tviholder på det selvbedrag at islamsk terrorisme har ikke noe med islam å gjøre. Ifølge Solberg er det «ensomme radikale personer som begår enehandlinger».
Fire ble drept i Stockholm fredag – to koptiske kirker ble søndag bombeangrepet i Egypt der 43 ble drept.
Ingen som kan lese eller og som har synet i behold kan unngå å konstatere at islam og terrorisme er én og samme sak. Likevel: Politikerne i Norge og i hele den øvrige vestlige verden nekter å ta et oppgjør med inspirasjonskilden til den islamske terrorisme. Det er menneskesynet i Koranen som er ondets rot.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Agder avd.
Arne Tumyr
Leder.