Trump har satt foten ned mot muslimene som vil svare med jihad og krig?

Presset er massivt mot den amerikanske presidenten, etter at innreiseforbudet mot muslimer ble iverksatt.

Klarer den amerikanske presidenten å stå imot presset fra de politisk korrekte politikerne?

Trump har satt foten ned mot muslimene som vil svare med jihad og krig?

Med president Donald Trumps dekret om innreiseforbud fra muslimske stater, har han satt foten ned ikke bare mot potensielle islamske terrorister, men indirekte også mot det hat- og den krigsideologi islam står for, som rammer ikke-muslimer generelt og USA spesielt. Fremtredende politikere i Europa, som mer eller mindre fronter islam som en fredelig religion, står i kø for å tvinge Trump til retrett. Mens islamske politiske ledere peprer Trump med anklager, frykter mange at «gode muslimer» planlegger nye terrorangrep mot amerikanske interesser. Trump er altså under et veldig press, ikke minst av amerikanske politikere. ¬ Det gjenstår å se om presidenten orker å stå imot. Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre sier det slik: Trump ansvarliggjør en religion for terrorisme.

SIAN hadde hatt grunn til å være mer tilfreds dersom Trump i stedet for å utestenge muslimer fra et begrenset antall islamske stater, hadde tatt et generaloppgjør med islam som en reell trussel mot vestlige verdier. Likevel kan tiltaket anses for å være et signal til de islamske staters ledere om at det er islam som er grobunn og bakteppe for den internasjonale terrorisme - og at det er denne ideologien det må tas et oppgjør med. Dessverre er det ikke islams ideologi og politikk Trump angriper – det er den islamske terrorisme som egentlig bare er et resultat av at man setter Koranens lære ut i praksis. Aftenposten skriver på lederplass at Trumps ordre «legitimerer en mistanke mot alle muslimer som er svært ødeleggende». Det mangler bare at avisen føyet til: Muslimer som begår terrorisme har ikke noe med islam å gjøre.
Vi må ta høyde for at Donald Trump på ingen måte har til hensikt å ta et oppgjør med islam, noe som bekreftes av at muslimer fra Saudi-Arabia og Egypt får visum til USA. Islamske terroraksjoner i USA er grunnen til at Trump har handlet som han har gjort.
Forbudet er imidlertid et klart anslag mot islam, som i beste fall kan åpne opp for en debatt der politikere verden over blir tvunget til å ta standpunkt til den islamske virkelighet i vestlige samfunn. Selv om ikke innreiseforbudet er det beste kortet som kan spilles ut mot islamismen, er det ingen tvil om at ethvert anti-islamsk politisk tiltak - det være seg i USA eller i andre deler av verden – vil bli møtt med raseri og terror av islamister. Det gjenstår nå å se i hvilket omfang islamister svarer Trump med krig.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
Leder