Tungt islam-vennlig utvalg bøyde unna og unnvek konfrontasjon!

Professor Grete Brochmann har ikke oppdaget at islamisme skaper mistillit i det norske samfunn.

Bare Asle Toje i Brochmann-utvalget sa sannheten, men da skapte han «splid» i det gode selskap

Tungt islam-vennlig utvalg bøyde unna og unnvek konfrontasjon!

På samme måte som regjeringen ikke nevner islam med ett ord i «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme», har heller ikke Brochmann 2-utvalget tatt opp de reelle problemer knyttet til «hva som kan påvirke samhold og tillit i Norge». Mens islam og islamsk terrorisme skaper berettiget hat og motstand over hele Europa - fordi denne ideologien også angriper Vestens grunnleggende verdier - presterer Brochmann-utvalget å feige unna islam-problematikken. Ett medlem av utvalget, den sannhetssøkende Asle Toje, har som ensom stemme i utvalget ført ned på papiret følgende: «Høy og permanent innvandring vil bli en akutt utfordring for norsk kultur.» Toje har med sitt standpunkt angivelig skapt «splid» innen utvalget, men for folket er han et lys i mørket. Han sier nemlig også det SIAN har sagt i alle år: Nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden. Spiller det noen rolle? Nettavisen spurte sine lesere om det – 93 prosent svarte ja.

Brochmann-utvalgets tannløse konklusjoner er trolig en formidabel skuffelse for Sylvi Listhaug. (Foto: Utrop.no)

Utvalget hadde som mandat «å vurdere i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan påvirke samhold og tillit i Norge, og belyse samfunnsøkonomiske konsekvenser av at en økende del av befolkningen har innvandrerbakgrunn.»
Ola og Kari ser, hører og erfarer hver dag at «Det fargerike fellesskap» har kollapset.«Det multikulturelle samfunn» har selv ledende politikere i Europa erkjent ikke fungerer. Islam-medløperne har nå begynt å bruke et nytt uttrykk: «Mangfold-samfunnet» som ifølge statsminister Erna Solberg er «en berikelse for Norge». Hvis Jonas Gahr Støre sitter i statsministerstolen etter høstens valg, vil vel han si at nordmenn må bli flinkere til å tilpasse seg «Det nye Norge». Han har allerede gjort det klart at vi må respektere at muslimske kvinner ikke vil håndhilse på norske menn – og at muslimske menn ekter å håndhilse på norske kvinner fordi det «er imot deres religion».

Jo-da, Grete Brochmann, leverte det samme som i utvalgsrapport nr. 1 – at innvandringen kan medføre fremtidig kutt i velferdsordningene eller at skattebyrden må økes. Utvalget spenner likevel opp et stort lerret og maler med optimistiske farger den fremtidige virkelighet.

Ser ikke utvalgslederen den trusselen islam representerer? Nei, dessverre, men utrolig nok har utvalget kunne samle seg om følgende «programerklæring» om hva myndighetene bør gjøre: «Det utarbeides nasjonale retningslinjer for hva myndighetene skal gjøre når kulturelle eller religiøse praksiser står i veien for god integrasjon.» Tenk det, Hedda! Mer tannløst kan det neppe bli.
Det må ha vært en stor skuffelse for Sylvi Listhaug at utvalget vek unna mistillitsproblemet som tilhengerne av muhammedanismen skaper i det norske samfunn. Tenk om utvalget hadde sagt som det er: Over hele Europa og ellers i verden der muslimer etablerer seg i velfungerende demokratier blir det konflikter og krig. Også i Norge er muslimer på kollisjonskurs med menneskerettighetene, norsk lov og vanlige atferdsregler. Det er disse holdningene, som representerer en akutt fare for det fremtidige norske samfunn, og som regjeringen må ta et oppgjør med.

Beskjeden fra folket er klar: I en undersøkelse Dagbladet foretok lød spørsmålet: «Hvor enig eller uenig er du i at muslimsk innvandring og påvirkning fra islam utgjør en trussel mot det norske samfunn?» 40 prosent var helt enig, 41 prosent delvis enig.
En annen opinionsundersøkelse avdekker at 25 prosent av Norges befolkning mener de er for mange muslimer i landet. Like mange mener islam er en trussel mot norsk kultur.
Hele 70 prosent av tyskerne sier nå at islam ikke hører hjemme i det tyske demokratiet.

Foreløpig er det ingen tegn på at politikerne har tenkt å ta skjeen i en annen hånd, men vi må aldri, aldri, aldri gi opp - «Den gode sak seirer til slutt».
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN),
Agder avd.
Arne Tumyr
Leder