Wolasmal vegrer seg - vil ikke ta avstand fra islamske terrorister

Ayesha Wolasmal vil ikke hele tiden stå frem og ta avstand fra islamsk terror.

Samfunnsaktører i media som krypto-muslimer:

Wolasmal vegrer seg - vil ikke ta avstand fra islamske terrorister

Den 29 år gamle norsk-afghanske samfunnsaktivisten, Ayesha Wolasmal, som også er muslim, svinger riset over VG fordi avisen med i en lederartikkel angivelig «skiller muslimer fra resten av fellesskapet.» Hun skriver: «Det er urimelig å forvente at muslimer flest gang på gang skal markere avstand mot groteske terrorhandlinger som alle andre. VGs lederartikkel minner mer om en svært uheldig mistenkeliggjøring. Det er nesten som å si at muslimer flest er skyldige, at den som tier samtykker.»

TV2-ankeret og muslimen Yama Wolasmal: Terroristene påberoper seg at det de gjør er hevn for de mange krigshandlinger vestlige land begår mot sivile muslimer - holder det argumentet?

Ayesha Wolasmal tar feil. Hun vil ikke innse at det er verken VG eller andre som setter muslimer og islam i en særstilling - det er det muslimene selv som gjør. De fremmer islams lære og krever særrettigheter. Bevegelsens onde politiske program - slik det fremkommer i Koranen - medfører at nordmenn frykter muslimer og islamske terrorister - som bærere av absurd galskap. Islamsk terrorisme er et symptom på islams forkomne samfunnsmodell og et inhumane menneskesyn.
Muslimer som ønsker å oppnå samhørighet og troverdighet i det vestlige humanistiske samfunn har bare én ting å gjøre: På en kraftig og velbegrunnet måte de ta avstand fra Koranen, sharia og hele den islamske lære.
Familien til Ayesha kom som en av de første fra Afghanske til Norge i 1986. Faren var politisk redaktør i hjemlandet og forfulgt, blir det hevdet. Forfølgelsen var imidlertid ikke alvorligere enn at familien dro tilbake på sommerferie til Afghanistan.
Hvordan er det mulig å dra på ferie til et hjemland der man angivelig er forfulgt og truet på livet?
Assisterende direktør Tone Loger Tveter i UDI sier at personer som har fått asyl med beskyttelsesbehov i utgangspunktet ikke kan reise tilbake til landet hvor de hevder å være forfulgt.
Ayesha og hennes familie besøkte også områdene som ble kontrollert av Taliban-styret. Hun sier: «Taliban-styret brakte med seg en slags ro i et land som gjennom mange år hadde opplevd stor turbulens. Det er viktig å huske på at livet i områder som kontrolleres av Taliban stort sett går videre for folk flest.»
Her var ingen kritikk av Taliban-regimets undertrykkelse av menneskerettighetene.
Ayesa engasjerte seg i Norge på den politiske venstresiden, fordømte Israel og USA var for henne den store stygge ulven,
I VG-artikkelen gir Wolasmal sin tilslutning til avisens hyllest til de 133 britiske imamer som nektet å gjennomføre en muslimsk begravelse for de tre terroristene, men det forties om det ikke var så at jo-da - det var andre imamer som mer enn gjerne tok seg av begravelsen til de tre martyrene.
Enda Det muslimske brorskap har som motto: «jihad er vår vei, døden for Allahs sak er vårt høyeste håp» krever VG at «fredelige muslimer» skal vise at jihadistisk terror ikke har noen plass i islam». Om dette skriver Ayesha: «Problemet med VGs oppfordring er at den gjør helt vanlige muslimer - sekulære, kulturelle, praktiserende og tvilende - ansvarlige.»
Poenget er at ifølge de islamske lærde finnes ikke disse kategorier av muslimer - de som fremstår f. eks. som «sekulære muslimer» anerkjennes ikke som muslimer. En muslim forholder seg til Koranens lære, lovgivningen i sharia og den islamske tradisjon. Islam er islam - «Mekka-muslimer» og «Medina-muslimer» eksisterer bare hos vestlige mennesker som jakter etter noe positivt innenfor muhammedanismen.
Ayeshea demonstrer for all verden sitt fravær i virkelighetens verden når hun skriver: «Det bør være like stor selvfølge at muslimer har like mye imot terorhandlinger som alle andre.» Her er hun åpenbart på linje med sin bror, TV2-ankeret Yama Wolasmal, som i sine programmer Underhuset forsøker så godt han kan å «forstå» de islamske terrorister. Han stiller spørsmålet om de ikke har et legitimt motiv når de begrunner sine handlinger som hevn mot vestlige lands overgrep mot muslimer i den islamske verden. Yama Wolasmal har således i likhet med sin søster åpenbart enda et stykke å gå før de har frigjort seg fra det islamske åket. Foreløpig står de sammen med de fleste 200.000 muslimer her i landet som islams apologeter.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
Leder