Norge og verdispørsmål

Tekst: | Publisert: ons 01.07.2009 kl. 12.00
En appell til det norske folk!
Under den annen verdenskrig i årene 1940 – 1945 hadde den tyske ”vernemakt” utstasjonert 350.000 soldater her i landet. Nordmenn som kjempet mot nazismen ble torturert og fengslet. De som krenket føreren ble henrettet. Målet var at etter at Hitler hadde vunnet krigen, skulle Norge bli en lydig provins i det stortyske riket. Demokrati ville bli erstattet med diktatur. Det norske folk forstod hvor det bar hen og startet kampen mot nazismen.
Tekst: | Publisert: tor 25.06.2009 kl. 00.27
- Dette vert aldri godteke i framtida av oss nordmenn
Norvald Aasen har sendt dette brevet til utenriksminister Jonas Gahr Støre: Til Utanriksminister Jonas Gahr Støre. Håpar du tek deg tid til å lese mitt vedlagde brev om SIAN sin stand på Egertorget den 13. juni 2009.
Tekst: | Publisert: ons 20.05.2009 kl. 13.02
Noen ganske få leger tør å si nei til muslimgubbene
Islam og muslimproblematikken gjør seg gjeldende på legekontorer og på sykehusene, men det er ytterst få av helsepersonellet som våger å ta et oppgjør med særkravene, får SIANs Nettavis opplyst. Når fru muslim skal på besøk til for eksempel fødselslegen, krever muslimfar at han skal være med inn til konsultasjonen. Det fremsettes også krav om at behandlingen skal foretas av en kvinnelig lege, stikk i strid med norsk praksis.

Sider