SIAN og aktiviteter

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: lør 05.10.2013 kl. 17.00
For første gang flere sianister enn motdemonstranter
SIAN hadde allerede i juni søkt om å få avholde en demonstrasjon på Torget i Trondheim, men den 28. juni kom avslaget med denne begrunnelsen: «Politiet mener det er fare for konflikt og konfrontasjoner med andre politiske grupperinger som kan tenkes å oppsøke demonstrasjonen med formål å hindre at den gjennomføres.
Tekst: | Publisert: fre 13.09.2013 kl. 15.33
Bokens forfatter må lese flere bøker om islam!
Det er kommet ut en ny bok - «KonspiraNorge» som feilaktig fremstiller det SIAN står for.
Tekst: | Publisert: lør 31.08.2013 kl. 12.00
En turbulent situasjon i Larvik om moské-bygg
Moské kamp! I Larvik avholder SIAN et større debatt-møte onsdag 4. september der temaet er: «Moské i Larvik – ja eller nei?»

Sider