Islamistenes nyttige idioter i Larvik fikk så ørene flagret

Arne Tumyr og Jan Høegh, to kjemper i kampen for Norges framtid.

Oppgjør med inkompetanse, arroganse og dårskap hos Larviks politiske «elite». Finnes det ingen grense for hvor lavt politikere kan synke?

Islamistenes nyttige idioter i Larvik fikk så ørene flagret

SIAN holdt lørdag 22 april 2017 stand på Larvik Torg. Begivenheten dokumenterte sørgelige tilstander hva angår realitetsorientering blant byens politikere.

Ordfører Høiseth leker på torget. Det blir det slutt på når hans politiske underkastelsesprosjekt er fullført. Muslimer lar seg ikke lede av vantro. Høiseth blir arbeidsløs – eller hodeløs.

Bad Santa; Raymond Marthinsen er en nisse som vil gi bort sine etterkommeres fremtid. Det har han ingen rett til!

Jonas Granerød, ungkommunist med sterkt potensiale for forbedring av sin islamkunnskap

Rødt markerte kamp mot rasisme og fremmedfrykt. At islam er den mest rasistiske ideologi i verden – etter det nyrasistiske begrepsapparat – har nok gått dem hus forbi.

 

SIAN sin markering trigget LO til å hurtigmobilisere en motdemonstrasjon. I et EU som hadde 24 millioner arbeidsløse allerede før den pågående  islamske invasjon (fra 2015), fremstår det som ett av fagbevegelsens aller største svik, at de promoterer import av uintegrerbare arbeidsvegrende yrkesmessige analfabeter fra tilbakestående muslimske land. LO ødelegger bevisst velferdsstaten og dermed sikkerhetsnettet til sine egne medlemmer.

Rapport fra LO-arrangementet

LO-markeringen var en selsom affære, som fortjener omtale. Ett nøkkelord i sosialistenes støttemarkering for islamistenes erobring av Norge, var at man for all del måtte unngå å vise fremmedfrykt. Hvilke følelser som er tillatt, når man vet at de fremmede har en gudegitt befaling om å erobre og/eller slakte oss, fikk vi dessverre ikke vite av de tilstedeværende gutmenschen. Realiteten er at intimidering, sjikanering og trakassering – som er sosialistenes foretrukne arbeidsmetodikk – ikke fungerer som verktøy for å avskaffe fremmedfrykt.

Spørsmålet om avskaffing av fremmedfrykt er helt opp til muslimene selv. Muslimene må simpelthen avlyse sin hellige jihad. De må slutte å innføre sharia, med eller uten voldsbruk. De må slutte å forfølge og drepe ikkemuslimer, seksuelle minoriteter og andre som ikke lever i tråd med sharialoven. Dette må effektueres over hele verden. Dette vil ikke bli lett for muslimene, siden muslimer har oppført seg som barbarer i 1400 år. Men det er dette som er nøkkelen til å avskaffe fremmedfrykt.  

Av LO-talerne nevnes et utdrag;

AP-mann og ordfører Rune Høiseth  sa at det er «sånne som SIAN» som skaper utrygghet. På en måte har han litt rett. Dersom folket bedras slik som Høiseth legger opp til, så vet jo ingen at man faktisk har grunn til å frykte for liv, helse og eiendom. Det er på kort sikt mye hyggeligere å lulle seg inn i Høiseths drømmeland fremfor å forholde seg til SIAN sin folkeopplysning som roper varsku om den pågående islamiseringsprosess. Utrygghet er en helt naturlig konsekvens av faktakunnskap om den situasjon som Høiseth og hans medsammensvornes politikk har bragt over land og folk. Nevneverdig er også Høiseths kommentar til Østlandsposten; «Jeg kjenner veldig lite til denne organisasjonen» sier han om SIAN. Videre forteller han at han ikke er tilhenger av å stigmatisere en hel gruppe, slik som SIAN gjør. Det nærliggende spørsmål er hvordan Høiseth kan konkludere på noe vis, gitt hans selverklærte manglende kunnskap. Høiseth prater politisk korrekt bullshit på autopilot. Det er nok hans muslimske stemmekveg begeistret for.  Rune Høiseth er en farlig mann.  Fordi han har makt. Og unnlater å bruke den til gavn for land og folk. Det er en mager trøst at muslimene vil avsette Høiseth når de tar over styringen. Han bør avsettes lenge før den tid.

Jonas Granerød fra Rød Ungdom delte sin fortvilelse over velferdsturistenes dårlige kår her i Hotel Norge. Ungpionéren kunne berette at han syns atte det er «Jævla synd at de blir behandla så dårlig, og må støve ned på asylmottak».  Jonas burde reflektere over at årsaken til at saksbehandlingen tar lang tid, og at asylanten blir sittende lenge i mottak, er det ekstremt høye antall ankomne individer, samt at asylanten kastet passet sitt i dass før han meldte seg som asylsøker. Dette gjorde selvfølgelig asylanten fordi han reelt sett ikke har beskyttelsesbehov. Han er en velferdsturist, og vet at løgnen overlever best når dokumentasjon på sannheten er destruert. Asylanten kan forøvrig neppe ha hatt det særlig vondt i hjemlandet, når det å sitte på et norsk mottak er så forferdelig. Jonas dokumenterte forøvrig i dialog etter LO sitt arrangement at han helt manglet innsikt i de historiske fakta omkring muslimenes ekspansive krigføring mot sivilisasjonen, herunder Pavens betimelige respons på førstnevnte i 1095. Det kom på ingen måte som noen overraskelse.

Turid Bergene fra SV vil overkomme fremmedfrykt og vise solidaritet. Jeg vet ikke hvordan det står til med hennes fremmedfrykt, men personlig har jeg ingen frykt for noe fremmed. Jeg vet alt for mye om islam til at det kan kalles «fremmed». Men frykten, på vegne av fremtidige slekter, den er definitivt der. Nettopp fordi jeg kjenner den grusomme sannheten. Det gjør åpenbart ikke Turid Bergene.

Dorthe Kyvik Bårnes fra Kristelig Selvutslettelsesparti sitt argument er kort og godt at siden vi er født inn i et rikt land, har vi plikt til å avvikle vår egen sivilisasjon, for å hjelpe de som er født i tilbakestående muslimske land. En farlig mening, som er i ferd med å utslette vår sivilisasjon. Hun må gjerne vise så mye solidaritet hun vil, men riv ikke ned vår sivilisasjon i din narsissistiske streben etter å dyrke din egen godhet. Du må gjerne definere deg selv ut av genpoolen, men krev ikke det samme av mer oppegående nordmenn. Å dyrke sitt eget selvbilde slik, er forøvrig i strid med Jesu lære. Se på Jesus historie om den barmhjertige samaritan. Han tok ikke den ukjente skadde mann inn i sitt hus. For han kunne ikke vite hva det var for en kar. Og i så fall ville han neglisjert Moselovenes advarsler. Samaritanen sørget for den skaddes helbred på en nøytralt område, et vertshus.  Det må barmhjertige nordmenn også gjøre. Hjelp dem - hjelp mye - men hjelp i nærområdene. Ikke bring islams ondskap innenfor våre landegrenser.

Steinar Henden fra Rødt kunne fortelle oss at «Noen tror at det er koranen og islam som er årsaken til terroren». Men nei, Henden kan fortelle at bombene faller  som følge av «en villet politikk for å  kontrollere olje og ressurser i imperialismens tidsalder».  I god kommunistisk åndsforlatthet har han ikke fått med seg at vestlig imperialisme primært er et begrep som hører historiebøkene til. Dersom George W Bush hadde hatt oljen som motivasjon da han invaderte Saddamland, hadde det vært mye billigere å kjøpe hele landets oljereserver med cash. Og Bush ville spart seg upopulariteten som naturlig følger av daue hjemsendte soldater. Dessverre unnlater kommunist Henden å redegjøre for hvordan det kan ha seg at det ikke er koranen som ligger til grunn for terroren, når koranen de facto inneholder hundrevis av vers med hat, intoleranse og krigsbefalinger. At muslimsk imperialisme og erobringskrig har pågått i mer enn 1000 år, er noe som har gått kommunist Henden hus forbi. Imperialisme er bare feil når den er «hvit», i hodet på gode kommunister. 

Nevnes må også arrangør Raymond Marthinsen fra Larvik LO. Da han før sitt arrangement klokken 11 hadde problemer med strømmen, tilbød jeg ham å låne skjøteledning av oss, og koble seg på strømuttak i andre enden av torget. Man er da gentlemen, tenkte jeg. Der steinhøgg jeg gitt. For Marthinsen er ingen gentleman. Han er tvert om full av hat. Da han var ferdig med sitt arrangement nektet han å flytte seg fra stedet. Han ba sine medarbeidere om å ikke flytte miksepulten slik at vi ikke fikk rigget vårt utstyr på stedet. Han påsto å ha hevd på området frem til klokken 16, til tross for at politiets tillatelse uttrykkelig anga tidsrommet 11-12, og til tross for at SIAN hadde tillatelse gjeldende for 12.30 – 15.30.  En vennlig men bestemt politimann geleidet LO pampen Raymond Marthinsen vekk fra stedet. Av dette kan man slutte at Raymond Marthinsen er en furten sutrekjerring som ikke unner andre den samme ytringsfrihet som han selv nyter. Kjell-Raymond Marthinsen er en skam for LO, og enkelte av hans medarbeidere var synlig brydd over denne barnslige tildragelsen.

På grunnlag av motdemonstrantenes sterke fokus på fremmedfrykt og de invaderende muslimers imaginære rettigheter, er det nødvendig å rette oppmerksomheten mot et par artikler jeg tidligere har skrevet. Realiteten er at folkevandring – den muslimske invasjonen – er den mest vellykkede form for jihad.   Muhammed sa selv at «min nasjons turisme er jihad for Allahs sak». (Ibn Taimiyyah «The Religious and moral doctrine of Jihad» side 27). Denne  islamske turismen er dødelig for Vesten.  Det pågår en migrasjonstragedie i Europa. Tragedien ligger i det faktum at Europa dør under de islamistiske gresshoppesvermer. Ikke noe av dette har politikerne eller LO i Larvik forstått et kvekk av.

Det er ikke bare SIAN som er i stand til å observere den kritikkverdige kujon-adferden til norske sosialister. Shamram Shaygani er inne på sosialisteners svik mot seg selv, sitt land og mot muslimene [ i denne artikkelen.] Denne begivenheten har fått liten oppmerksomhet i PK-mediene. Årsaken er at det muslimske barbariet som beskrives, er utført av helt «normale» mainstream muslimer. Patetiske bortforklaringer som ensom ulv, mentalt syk, utenforskap, vestlig imperialisme, fattigdom, dårlig husvære i vertsstaten , islamofobi, etc, er uanvendelige på denne saken (som i alle andre saker). Derfor ties muslimmordene i hjel. En skam for norsk presse, for de tause «norske» muslimer, og ett eksempel på årsaken til av vanlige nordmenn ennå ikke vet sannheten om islams ondskap.

Dagens diktanalyse

Høydepunktet ved LO sitt arrangement var det kunstneriske innslag. En kompetent samling sangfugler fremførte Nordal Griegs «Til ungdommen» samt Alf Cranners «Din tanke er fri».

At sosialistene er tilfreds med at kun «tanken» er fri, kan være en god forklaring på deres destruktive innsats til islamiseringens fremme. Personlig foretrekker jeg å beholde  a l l e  de frihetsverdier som allerede er vel etablerte i Norge. Å være tilfreds med – og juble over – den frie tanke, innebærer at man allerede har akseptert den fullkomne islamisering, der vi alle mister våre umistelige frihetsverdier, og blir slavebundne dhimmier under muslimsk overherredømme iht koranens befalinger. Unntatt humanistene da – som har denne sangen som sitt fadervår. De tilhører ikke bokens folk og får således kun valget mellom konvertering til islam eller halshugging (K9:29). Men tanken er jo fri da. Ryggradsløse kryp.

«Til Ungdommen» ble skrevet av kommunisten Nordal Grieg i 1936 da han ennå var pasifist. (Dette var forøvrig året før Johan Nygaardsvold konstaterte at «Det norske Arbeiderparti, mit parti, er et marxistisk og revolutionært klasseparti»). Pasifismen er en ideologi som Nordal Grieg senere avskrev. Som kjent var de kommunistiske pasifistene i Arbeiderpartiet skyld i ødeleggelsen av den norske forsvarsevnen før WWII, noe som medførte at vår nøytralitet ikke ble respektert, og landet ble invadert av en ideologi som er nesten like ond som islamismen. Kommunister har således allerede dokumentert hvor stor skade de kan gjøre på land og folk. Og dagens kommunister er ikke mindre gira på å utslette vestlig sivilisasjon, enn det Tranmæl og hans medløpere var. Som kjent hater kommunister og islamister vår sivilisasjon like mye.  Som det fremgår av sangen ville Grieg dengang stanse granatene med «ånd». Den rettferdighetens ånd som Grieg fant i troen på kommunismen. Da effekten av Griegs datidige tankegods medførte at tyskerne okkuperte Norge, snudde Grieg, og skrev «I dag står flaggstangen naken». Han ble nasjonal motstandsdikter og bombeflyver. I diktet «Øya i Ishavet» tok Grieg - ord for ord - avstand fra det tankegods han selv serverte i «Til Ungdommen», fem år tidligere. Grieg innså altså at ondskap må fordrives med noe helt annet enn ånd. Det må håndfaste tiltak til, skal en berge Norges sivilisasjon og folket som bor her, mot fascistiske invaderende tyranner. Det forsto Nordal Grieg. Det forstår også SIAN. Det forstår dessverre ikke de dårene som sluttet opp om LO Larvik sitt arrangement.

Det er fristende å nevne en sosialisttrubadur for å visualisere sosialistenes dønn bedervede karakter i omgang med islam. Sosialisten Åge Aleksandersen har skrevet en låt som inkluderer følgende linjer: «Du steiner dine mødre, Pisker dine søstre, Lemlester dine døtre, Bak slør, Men æ vil vær din venn».  Det er naturligvis mindre farlig å gjøre seg til venns med de som steiner og pisker enn å stille opp for de som blir steinet og pisket. Det er helt klart mange sosialister som tror at de trygger sine liv ved å innta en holdning som den  Aleksandersen uttrykker i sin sang. Rockeren representerer slik på en god måte den gulmagede ryggradsløse kastrerte sosialistmaterien som bøyer sin nakke og ser ned i bakken når islam kommer valsende. Slike mennesker er uverdige å kalles nordmenn.

Det har blitt et fast skue; Når sosialister arrangerer motdemonstrasjoner åpenbarer de gang på gang sitt totale fravær av kunnskap om islam. Fakta er rett og slett ikke relevant for disse dårlige nordmenn. De nekter å ta til seg kunnskap. Det er en ubegrunnet tro på det umulige som driver dem til å ødelegge Norge. De gode muslimene derimot, kjenner fakta. De ler av sine nyttige idioter - de sosialistiske godhetsonanister.  LO med et samlet politikerkorps (med hederlig unntak for FrP), beviste sin endeløse uvitenhet og grunnløse tro på den selvutslettende misforståtte godhets triumf. Disse politikerne utgjør en fare for befolkningen.  Godfjottene i Larvik er ignorante mennesker som aldri har fått øye på virkeligheten. De er frikoblet fra logikk og ansvarlighet. Vår sikkerhet, økonomi og fremtid er for dem i beste fall av sekundær betydning. Forhåpentligvis kommer de til sans og samling, før virkeligheten treffer dem midt i trynet. Kanskje i form av en god muslim bak et lastebilratt.  

Rapport fra SIAN arrangementet

Larviks verdibidrag til det norske samfunnet er gode muslimer som Mohyeldeen Mohammad, faren hans - og Westgate terroristen Hassan Dhuhulow.  Og Det Onde Muslimske Brorskap som har moské på handelskoletomta (se tidligere artikkel her). Med åpne øyne lar Larvik kommune muslimene få lov til å dyrke sitt hat mot Vesten og sitt hat mot alle ikkemuslimer. Siden vi befant oss i Larvik, var det naturlig å ta opp brorskapets nærvær i byen. Dette nærværet har allerede gjort at Larvik ligger i norgestoppen hva gjelder eksport av jihadister. Og det vil neppe bli bedre etter at brorskapet flytter sitt hovedkontor til Sverige, som følge av at de blir terrorlistet i stadig flere land. Ordførerens svar på alt dette var at integreringen gikk på skinner, siden Larvik tok i mot alle de muslimene som Staten ba dem om å losjere. Gud hjelpe oss!

Mange gode larvikborgere av flere etniske opphav ga uttrykk for takknemlighet over vårt nærvær i byen. Det finnes fortsatt larvikborgere med lyset påskrudd i øverste etasje. Blant de fremmøtte var hedersmannen Jan Høegh, som har kjempet hardt for Norges ve og vel i tre mannsaldre.

Tidligere SIAN leder Arne Tumyr stilte opp med en glimrende tale. Han er tidligere mangeårig avisredaktør i Larvik, og mang en sosialist gremmet seg da Tumyr igjen stakk hodet frem for å konfirmere de uansvarlige dilettanter i Larviks politiske apparat.  

Under Anna Bråtens appell nevnte Anna de muslimske seksualpredatorer, hvorpå en av de LO-tilknyttede tilhørerne repliserte at norske menn også voldtar. Var det hun halvgamle dama som besøkte arrangementet sammen med sin afghanske «boy», tro? (tilsynelatende en hazara). Vel, realiteten er at enkelte norske menn voldtar. Samtidig vet vi at muslimer er mange ganger så voldtektstilbøyelige som menn fra siviliserte kulturer. Det er et gjennomdokumentert faktum, i alle vestlige land. Ganske enkelt fordi Allah tillater dem å voldta våre kvinner. Når man følger en religiøs lov som er overordnet våre menneskelagde lover, og denne loven tillater deg å voldta «de andres» kvinner, da er det ikke overraskende at svært mange muslimer faktisk er temmelig notoriske seksualforbrytere. Muslimsk seksualpredatorvirksomhet i industriell skala er tidligere omtalt i denne artikkelen om VG-seriens kapittel 12. Som vanlig viste de regressive venstrekreftene fravær av kompetanse og innsikt.

SIAN sine taler kan sees på youtube; [Arne Tumyr], [Stig Andersen], [Mansour Talebi], [Kareem Sadraee], [Lars Thorsen], [Anna Bråten].

Standen i Larvik har på en grei måte fått frem de massive logiske og kunnskapsmessige brister som preger tankegodset til det politiske establishment. Ordfører Høiseth sa til Østlandsposten at SIAN drar alle muslimer under en kam. Høiseth problematiserte ikke islamisters notorisk destruktive fremferd. Han problematiserte kun at noen kritiserer gode muslimers notorisk destruktive adferd. Jeg finner det dypt krenkende å bli beskyldt av ordføreren for å dra alle muslimer under en kam. Det er islam, ikke muslimer, som er tema for SIAN sin virksomhet. De eneste muslimene som er onde og farlige er de som følger Muhammeds islam! Dessverre utgjør dette et stort flertall av muslimene, og det er umulig å se forskjell på dem. Det er også et problem at vi ikke kan stole på det de sier. En god muslim er som kjent en notorisk løgner – fordi Muhammed var en notorisk løgner. Det er også et problem at en hyggeligmuslim plutselig kan bestemme seg for å bli en god muslim. Sudden Jihad Syndrome heter det.  Ordføreren setter meg i bås, uten å noensinne å ha møtt meg, og før han har hørt argumentene mine. Rune Høiseth er en forutinntatt og intolerant type. Høiseth stigmatiserer en hel gruppe islamkritikere med sine fordommer. Og det gjør han, selv om han erkjenner å ikke ha kunnskap om SIAN. Det er helt åpenbart at Høiseth har like lite kunnskap om islam, som han har om SIAN. Forskjellen er at islam er dødelig. SIAN er det ikke. Exmuslimer sier det samme som SIAN. Selv muslimene innrømmer skamløst – at islam er fullt av hat og vold. Hvorfor nekter sosialistene å høre på dem? Hvordan har sosialistene tenkt å peke ut de få muslimene som ikke støtter Muhammeds islam? Eller mener sosialistene at det er uproblematisk å ha onde menneskefiendtlige islamister i samfunnet vårt?